kodeks karny skarbowy

Artykuły - Kodeks karny skarbowy (130)

 • Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania PIT?

  Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania PIT?

  Epidemia COVID-19 nie wyklucza weryfikacji złożonych przez podatników rozliczeń PIT za 2020 r. Urzędy skarbowe dokonują jej przede wszystkim w trybie czynności sprawdzających. Badają terminowość złożenia zeznania podatkowego, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Wykryte błędy mogą być od razu poprawione.
 • Podatki: Od maja wielkie zmiany w mandatach

  Podatki: Od maja wielkie zmiany w mandatach

  Od 1 maja 2021 r. minimalna kara grzywny jaka będzie mogła być nałożona w drodze mandatu karnego wynosić będzie 280 zł, natomiast maksymalna 14 tys. zł, co stanowi pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
 • Organ podatkowy może nałożyć karę porządkową

  Organ podatkowy może nałożyć karę porządkową

  ​Osoby, które mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, mogą zostać ukarane karą porządkową do 2900 zł.
 • Pandemia ewidentnie wpłynęła na działania skarbówki

  Pandemia ewidentnie wpłynęła na działania skarbówki

  W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły o prawie jedną czwartą kontroli mniej niż rok wcześniej. Rzadziej wykrywały nieprawidłowości, a dla budżetu odzyskały o ponad 1,4 mld zł mniej.
 • Fiskusowi nie wolno nadużywać postępowań karnych skarbowych

  Fiskusowi nie wolno nadużywać postępowań karnych skarbowych

  Naczelnik urzędu skarbowego często występuje w podwójnej roli - organu podatkowego weryfikującego rozliczenia podatkowe i finansowego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawie nadużyć skarbowych. Może więc dojść do instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych tylko po to, aby zyskać więcej czasu na dochodzenie zapłaty podatku. Zanegował to NSA.
 • Fiskus nie może zbierać informacji bocznymi drogami

  Fiskus nie może zbierać informacji bocznymi drogami

  Kontrahenci kontrolowanego oraz obsługujące ich biura rachunkowe mogą odmówić odpowiedzi na pytania skarbówki, jeżeli nie padły one w ramach sformalizowanego postępowania: podatkowego bądź celno-skarbowego - orzekł kolejny sąd administracyjny. Zdaniem ekspertów ‒ słusznie.
 • (Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych

  (Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych

  "Czynny żal" to zawiadomienie składane urzędowi skarbowemu lub celno-skarbowemu przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu uniknięcia kary. Sprawca przyznaje się w nim do popełnienia czynu zabronionego. Zawiadomienie można wnieść na piśmie, przekazać ustnie do protokołu lub przesłać przez internet. Podatnicy są w ostatnim czasie zmuszeni zabezpieczać się w ten sposób przed sankcjami karnymi skarbowymi w przypadku korygowania nowego JPK_VAT.
 • Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?

  Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?

  ​Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - dotychczas próg wynosił 5 mln euro. Wszystkie podmioty mające przychód przekraczający równowartość 50 mln euro podlegają przy tym pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przeszły spółki osobowe, z wyjątkiem spółek cywilnych. Podatnicy nie muszą zgłaszać zmiany urzędu skarbowego.
 • Informacja o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek dla dużych podmiotów

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek dla dużych podmiotów

  Obowiązek publicznego ujawnienia strategii podatkowej dotyczy podmiotów określonych w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, czyli podmiotów których indywidualne dane są obecnie ujawniane. Są to w szczególności podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wartość przychodów, oraz podatnicy, których dane podatkowe już są ujawniane publicznie przez resort finansów. W szczególności są to podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro, czyli biorąc pod uwagę dotychczasowe dane będzie to ponad 2800 podmiotów.
 • Nierzetelnym podatnikom grozi 5600 zł mandat

  Nierzetelnym podatnikom grozi 5600 zł mandat

  Grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 26,8 mln zł. Za wykroczenie grozi mandat do 5600 zł - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".