Biznes - kod

Artykuły - Kod (44)

 • Pierwszy banknot z kodem 2D "600. rocznica urodzin Jana Długosza"

  Pierwszy banknot z kodem 2D "600. rocznica urodzin Jana Długosza"

  Banknot kolekcjonerski z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza o nominale 20 złotych trafi do sprzedaż 24 sierpnia br. Zastosowano na nim po raz pierwszy kod 2D.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obro
 • Zgoda na zakup 100 % akcji Spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 6, kod 61-418 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000033439, NIP: 7831217711, REGON: 630774290 (zwanej dalej „Spółka Energo-Utech”), o kapitale zakładowym 22.400.000,00 zł.

  Raport bieżący nr 8/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje , że w dniu 27.02.2015 r Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin” S.A. 100% akcji spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 6, kod 61-418 Poznań, dla której akta rejest
 • Nabycie obligacji PCZ S.A. w celu umorzenia

  Zarząd PCZ Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, o nabyciu 135 sztuk obligacji PCZ S.A. serii B (oznaczenie PCZ0615, kod ISIN PLPCZ0000043) z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2015 roku. Tarnsakcja miała miejsce na rynku CATALYST. Średnia cena nabycia wyniosła 99% wartości nominalnej. Emitent nabył powyższe obligacje w celu ich umorzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w al
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 01 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Syste
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obro
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd Letus Capital S.A. informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 roku w Kancelarii Notarialnej Sławomira Namielskiego w Warszawie (kod 00-658) przy ulicy Lwowskiej 4 m. 6, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Letus Capital S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie O
 • Informacja w sprawie wykupu obligacji serii W (kod ISIN PLGCINV00037)

  Zarząd Spółki GC Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż Spółka nie dokonała w dniu 29 kwietnia 2014 roku wykupu należności głównej z tytułu wyemitowanych zdematerializowanych obligacji na okaziciela serii W (oznaczonych kodem ISIN PLGCINV00037) w wysokości 17.500.000,- zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) wraz z zapłatą ostatniego półrocznego kuponu odsetkowego, zgodnie z przypadającym na dzień 29 kwietnia 2014 roku terminem wykupu powyższych obligacji serii W.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 20 grudnia 2013 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie O