Biznes - kobiety w ciąży

Artykuły - Kobiety w ciąży (7)

 • Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów

  Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów

  Znaczna część pracowników świadczy pracę na podstawie umowy na czas określony. Z umową tego rodzaju związany jest mechanizm jej przedłużenia do dnia porodu, stosowany w okolicznościach wskazanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Pracodawcy potwierdzają niekiedy wystąpienie tego przedłużenia przez zawarcie aneksu do umowy, zmieniającego pierwotny termin jej zakończenia. Pojawia się jednak pytanie, jak traktować taki aneks w świetle limitów zatrudniania na czas określony obowiązujących od 22 lutego 2016 r.
 • Gmina nie wypłaci becikowego!

  Gmina nie wypłaci becikowego!

  Cały czas nie jest znana ostateczna wersja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży. Jest ono wciąż konsultowane.
 • Becikowe z nowym wymogiem!

  Becikowe z nowym wymogiem!

  Kobiety w ciąży już teraz powinny prosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego opiekę lekarską w jej trakcie.
 • Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnego leczenia

  Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnego leczenia

  NFZ pokryje koszty świadczeń udzielonych kobietom w ciąży oraz dzieciom, nawet jeśli nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia ze środków pochodzących z budżetu.
 • Kobiety w ciąży bezpieczne

  Kobiety w ciąży bezpieczne

  Resort gospodarki wycofał się z pomysłu, aby pracodawcy zatrudniający do dziewięciu pracowników nie musieli przywracać do pracy bezprawnie zwolnionych kobiet w ciąży.
 • Becikowe i jeszcze... brzuszkowe

  Becikowe i jeszcze... brzuszkowe

  Oto nowy pomysł, jak ulżyć kobietom w ciąży lub zachęcić inne do macierzyństwa. Najpewniej już niedługo w całej Polsce przyszłe matki będą mogły dostać "brzuszkowe". To - jaki podaje "Metro" - pieniądze na wyprawkę dla dziecka.
 • Zwolnić ciężarną

  Zwolnić ciężarną

  Kobiety w ciąży mają zagwarantowaną trwałość stosunku pracy. Nie można im bowiem wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać. Są jednak sytuacje, w których pracodawca może się rozstać z ciężarną pracownicą.