kary umowne

Synonimy:
kara umowna,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Kary umowne (54)

 • Sposób na kary umowne

  Sposób na kary umowne

  Już na etapie zawierania umowy strony mogą obwarować brak wykonania zobowiązania niepieniężnego, czy też jego nienależyte wykonanie, obowiązkiem zapłaty przez dłużnika z góry określonej kwoty. Tego typu zastrzeżenie to kara umowna, która ma na celu nie tylko naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela czy ułatwienie uzyskania finansowej rekompensaty z tego tytułu, ale również mobilizację dłużnika do terminowego i prawidłowego wykonania zobowiązania. Są jednak sytuacje, w których, mimo ziszczenia się przesłanek do obciążenia dłużnika obowiązkiem zapłaty kary umownej, sąd może ją obniżyć.
 • Klauzula poufności: Można nałożyć karę umowną za zbyt długi język kontrahenta

  Klauzula poufności: Można nałożyć karę umowną za zbyt długi język kontrahenta

  Zawarcie w umowie klauzuli o zachowaniu poufności informacji nie jest niedopuszczalne w świetle art. 54 Konstytucji RP – stwierdził Sąd Najwyższy. To przełomowe orzeczenie dla przedsiębiorców, którym zależy na zobowiązaniu kontrahentów do utrzymania tajemnicy.
 • Kary umowne w praktyce

  Kary umowne w praktyce

  Kara umowna jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zabezpieczającym terminowość i prawidłowość wykonania obowiązków umownych stron. Powoduje to, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie zamieszczają je w zawieranych umowach dla zabezpieczenia swoich interesów. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje niewykonania umów zawierających kary umowne mogą być bardzo poważne, a uwolnienie się od kary bądź zmniejszenie jej wysokości nie zawsze jest możliwe.
 • Jak korzystać z kar umownych?

  Jak korzystać z kar umownych?

  Kary umowne są elementem występującym przede wszystkim w kontraktach zawieranych w ramach realizacji zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, iż można wykorzystywać je także w typowym obrocie gospodarczym.
 • Czy kara umowna jest kosztem podatkowym dla ukaranego?

  W wielu umowach zapisuje się kary umowne na wypadek ich niedotrzymania. Zdarzają się i takie kary, które dotyczą odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem jej realizacji. Kary bywaj wysokie, toteż wielu przedsiębiorców liczy, że można je wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Czy mają rację?
 • Resort finansów naliczył Sygnity 2,57 mln zł kary umownej za opóźnienia przy e-Podatkach

  Resort finansów naliczył Sygnity 2,57 mln zł kary umownej za opóźnienia przy e-Podatkach

  Ministerstwo Finansów w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na system e-Podatki w grudniu 2015 r. naliczyło Sygnity 2,57 mln zł kary umownej. Do tej pory Sygnity dostało łączne kary na projekcie e-Podatki w wysokości 5,14 mln zł - poinformowało biuro prasowe ministerstwa.
 • Kontrahent płaci karę umowną, a poszkodowany PIT

  Przy nieprawidłowym wykonaniu umowy, dostarczający usługę lub towar może ponieść tzw. karę umowną. Fiskus nie zawsze pozwala ukaranemu zaliczyć jej wartość do kosztów firmowych. Z kolei poszkodowany w każdym przypadku musi rozliczyć ją w opodatkowanych przychodach z działalności.
 • Może warto pomyśleć o gwarancji? Umowa przedwstępna na TAK!

  Może warto pomyśleć o gwarancji? Umowa przedwstępna na TAK!

  Dobrze wiemy, że na zakup nowego, wymarzonego domu składa się wiele elementów, które dopiero po złączeniu tworzą całość, czyli własność naszego gniazdka. Niestety nie zawsze możliwe jest zrealizowanie każdej z poszczególnych części składowych od razu, jak np. podpisanie umowy kupna-sprzedaży. W takich momentach liczy się dobra organizacja oraz przewidywanie zdarzeń, które mogą nastąpić, a niekoniecznie są dla nas mile widziane. Zakup nieruchomości - czy to uroczego domku na przedmieściu, czy to mieszkania w tętniącym życiem centrum miasta - jest jedną z istotniejszych decyzji w naszym życiu.
 • Polimex-Mostostal na drodze sądowej domaga się 151,8 mln zł kar od GDDKiA

  Polimex-Mostostal na drodze sądowej domaga się 151,8 mln zł kar od GDDKiA

  Polimex-Mostostal, z konsorcjantem, złożył do sądu pozwy domagając się zapłaty przez GDDKiA kar umownych za wypowiedziane kontrakty na budowę odcinków A4 i S69 - poinformował Polimex w komunikacie. Wartość kar przypadająca na Polimex wynosi łącznie 151,8 mln zł.
 • Ubezpieczenie kar umownych - nowy sposób na ratowanie branży budowlanej

  Ubezpieczenie kar umownych - nowy sposób na ratowanie branży budowlanej

  Sytuacja branży budowalnej jest bardzo trudna. Główną przyczyną kłopotów są spory między zamawiającym a wykonawcą. Z ich powodu inwestycje są często wstrzymywane, a na wykonawcę nakładane kary umowne. Niejedną firmę pociągnęły one na dno. Aby więc zmniejszyć takie ryzyko, branża proponuje wprowadzenie ubezpieczenia kar umownych, co miałoby pomóc branży budowlanej w wyjściu na prostą.

Filmy - Kary umowne (1)

 • Ubezpieczenie kar umownych - sposób na ratowanie branży budowlanej

  Sytuacja branży budowalnej jest bardzo trudna. Główną przyczyną kłopotów są spory między zamawiającym a wykonawcą. Z ich powodu inwestycje są często wstrzymywane, a na wykonawcę nakładane kary umowne. Niejedną firmę pociągnęły one na dno. Aby więc zmniejszyć takie ryzyko, branża proponuje wprowadzenie ubezpieczenia kar umownych, co miałoby pomóc branży budowlanej w wyjściu na prostą. – Do tej pory główna odpowiedzialność z tytułu kar umownych była skoncentrowana w samej gwarancji ubezpieczeniowej – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Krzysztof Mleczak.