kamizelka kuloodporna

Artykuły - Kamizelka kuloodporna (7)

 • Amerykańska armia testuje "smoczy jedwab"

  Amerykańska armia testuje "smoczy jedwab"

  Amerykańska armia testuje prototypową tkaninę, której włókna są podobne do naturalnego jedwabiu pajęczego. Materiał ten może posłużyć do stworzenia kamizelek kuloodpornych przyszłości.
 • Polacy stworzyli ciecz, która zamienia się w ciało stałe

  Polacy stworzyli ciecz, która zamienia się w ciało stałe

  Choć prace nad pancerzem, który powstałby dzięki cieczy nienewtonowskiej trwają od lat, żaden wynalazek nie odniósł jeszcze sukcesu. Nad taką technologią pracują również Polacy - nasz projekt jest w centrum zainteresowania światowych firm.
 • Grafen zatrzymuje pociski lepiej niż kevlar

  Grafen zatrzymuje pociski lepiej niż kevlar

  Okazuje się, że grafen może być przydatny nie tylko w elektronice. Amerykańscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak ten materiał radzi sobie z powstrzymywaniem pocisków. Okazało się, że świetnie.
 • Podpisanie umowy pomiędzy Lubawa SA a 3 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi na remont główny kamizelek kuloodpornych.

  Raport bieżący nr 26/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lubawa SA informuje, że dnia 18-go kwietnia 2011 roku Spółka podpisała umowę z 3 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim na remont kamizelek kuloodpornych typu OLV i KLV. Wartość umowy brutto 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin zakończenia realizacji umowy to 30.09.2011 r.Piotr Ostaszewski - Prezes
 • Podpisanie umowy pomiędzy Lubawa SA a 2 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi na dostawę poszyć kamizelek kuloodpornych

  Raport bieżący nr 25/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lubawa SA informuje, że dnia 31-go marca 2011 roku Spółka podpisała umowę z 2 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi z siedzibą w Jastrzębiu na dostawę poszyć kamizelek kuloodpornych. Na podstawie podpisanej umowy emitent ma dostarczyć łącznie 1.500 sztuk poszyć na kamizelki kuloodporne typu KLV i OLV. Wartość umowy brutto 440.032,50 zł (czterysta czterdzieści tysięcy trzydzie
 • LUBAWA S.A. podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych do Policji

  Raport bieżący nr 63/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 roku Spółka podpisała umowę z Komendą Główna Policji w Warszawie na dostawę kamizelek kuloodpornych. Na podstawie podpisanej umowy Emitent dostarczy 1.975 sztuk taktycznych zintegrowanych kamizelek kuloodpornych na mundur, których łączna wartość wyniesie 4.345.000 zł brutto (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści złot
 • Podpisanie przez LUBAWA S.A. umowy na dostawę kamizelek kuloodpornych

  Raport bieżący nr 148/2006Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 04.10.2006 roku Spółka podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej (Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych) na dostawę kamizelek kuloodpornych o wartości brutto 2.974.220,00 zł. Dostawa wyrobów na kwotę brutto 1.660.820,00 zł wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego posiadania środków finansowych na ten cel. Brak potwierdzenia nie skutkuje pow