Nowe Technologie - kadry

Artykuły - Kadry (3)

  • Kadry i płace w Sieci

    Firma MacroSoft S.A. poinformowała o udostępnieniu internetowej wersję kadrowo-płacowego oprogramowania KALI. System e-KALI przeznaczony jest dla klientów z sektora średnich przedsiębiorstw.
  • CDN eOPT!MA bezpłatnie

    Firmy prowadzące działalność handlowo-usługową, wystawiające dokumenty sprzedaży, oczekujące elektronicznej wymiany danych z bankiem, informacji o rozrachunkach z kontrahentami, informacji o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, dokonujące analiz wpływów i wydatków, prognoz mogą zamówić w CDN S.A. bezpłatną, pełną wersję CDN OPT!MA Faktury, Kasa/Bank (bez ograniczeń czasowych) oraz wersje startowe, 60 - dniowe pozostałych modułów systemu (Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Analizy - pełna funkcjonalność).
  • CDN: OPT!MA 2.00

    W drugiej połowie maja do sprzedaży trafiła najnowsza wersja programu CDN OPT!MA 2.00. CDN OPT!MA to profesjonalne narzędzie do zarządzanie małą i średnią firmą. W zakresie obsługi sprzedaży, księgowości, kadr i płac. Jest to aplikacja pracująca w środowisku Windows, zbudowana w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. W wersji 2.00 pojawiły się nowe moduły: Księga Handlowa, Kadry i Płace oraz Moduł Analiz.