mobtech - kadry

Artykuły - Kadry (1)

  • Formus odświeża kadry

    Formus Communications, europejski dostawca szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, ogłosił mianowanie Bernarda G. Dvoraka na stanowisko dyrektora generalnego firmy. Jednocześnie Dvorak, który dotychczas pełnił obowiązki dyrektora generalnego firmy, mianował Matthiasa Webera - Prezesa Zarządu Grupy Callino - prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych Formus Communications. Decyzja ta pozwoli na dalszą koncentrację działań firmy na świadczeniu szerokopasmowych usług dostępowych w krajach, w których Formus prowadzi już swoje operacje komercyjne.