Kaczorowska

Artykuły - Kaczorowska (3)

 • Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zdradzili płeć dziecka

  Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zdradzili płeć dziecka

  Agnieszka Kaczorowska ma tylu samo fanów, co przeciwników. Wszystko przez to, że tancerka lubi dzielić się szczegółami ze swojego prywatnego życia.
 • informacja dla akcjonariuszy

  Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 8.09.2010r. dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kaczorowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, skuteczną z dniem 08.09.2010r. w związku z objęciem nowych obowiązków zawodowych i realizacją projektów energetycznych w spółce FON S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych. Na odbytym w dniu 9.09.2010r. posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja Pani Anny Kaczorowskiej została przyjęta.
 • Zawiadomienie od pana Krzysztofa Kaczorowskiego

  Raport bieżący nr 3/2008Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd EFICOM S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2008 roku otrzymał od pana Krzysztofa Kaczorowskiego, zawiadomienie następującej treści: "Pan Krzysztof Kaczorowski, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, niniejszym zawiada