JR INVEST S.A.

Artykuły - JR INVEST S.A. (10)

 • JR INVEST planuje sprzedać Galerię Handlową w Zielonej Górze

  JR INVEST, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES. Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na poziomie 11 500 tys. zł netto.
 • JR INVEST SA porządkuje Grupę Kapitałową i wchodzi w branżę OZE

  JR INVEST SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości położonej w centrum Bielska-Białej do swojej spółki zależnej Laguna Capital Sp. z o.o. Emitent rozszerza również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii.
 • JR INVEST: 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży

  Notowana na NewConnect krakowska spółka JR INVEST SA (walor: JRI), działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, przekazała do publicznej wiadomości szacowane przychody za czerwiec 2013 r. W omawianym okresie Grupa JR INVEST SA osiągnęła ponad 376 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi ok. 10-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku.
 • JR INVEST publikuje szacunkowe wyniki za grudzień 2012

  Notowana na NewConnect krakowska spółka JR INVEST działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, podała do wiadomości szacowane przychody za grudzień 2012. W omawianym okresie Grupa JR INVEST osiągnęła ponad 375 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co wobec ok. 207 tys. zł osiągniętych w grudniu ubiegłego roku, stanowi ponad 81proc. wzrost.
 • Kurs akcji JR Invest wzrósł na otwarciu na NewConnect

  Kurs akcji JR Invest wzrósł na otwarciu na NewConnect

  Kurs akcji krakowskiej spółki z branży nieruchomości komercyjnych JR Invest wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 18,57 proc. do 8,3 zł.
 • JR INVEST zadebiutuje na NewConnect 28 listopada

  W najbliższą środę na rynku NewConnect debiut planuje JR INVEST S.A. - krakowska spółka z branży nieruchomości komercyjnych. Od początku br. w ramach oferty prywatnej spółka pozyskała blisko 12,5 mln zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na nabycie udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. oraz w PPH Inter - Prodryn Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu

  Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) informuje o podjęciu w dniu wczorajszym, tj. 23 listopada 2012 roku, Uchwały Nr 1189/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz C spółki JR INVEST S.A. Zgodnie z uchwałą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.149.633 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki
 • Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku

  Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:January Ciszewski - Prezes Zarządu
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

  Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku 2012: 5 listopada 2012 r. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoby reprezentujące spółkę:JANUARY CISZEWSK
 • Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) informuje, że na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent uzyskał dostęp do systemu Elektronicznej Bazy Informacji ("EBI"). W związku z powyższym Emitent rozpocznie przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Postawa prawna: § 10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania