"jedynka"

Artykuły - "jedynka" (97)

 • Śląskie: Cysterna blokuje pas ruchu "jedynki" z Cieszyna do Bielska-Białej

  Zablokowana w kierunku Bielska-Białej jest droga ekspresowa 1 w Cieszynie (Śląskie). Strażacy rozpoczęli wypompowywanie 26 ton smoły z cysterny, która w środę rano przewróciła się po zderzeniu z osobowym BMW - poinformował rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała.
 • Raport półroczny JEDYNKA SA za I półrocze 2013 r.

  Zarząd JEDYNKA SA z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: § 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". Załączniki: 1. JEDYNKA_Raport półroczny 2013 Osoby
 • Janusz Weiss z dwiema audycjami w radiowej Jedynce

  Janusz Weiss z dwiema audycjami w radiowej Jedynce

  Od 23 września 2013 roku Pierwszy Program Polskiego Radia wprowadzi jesienną ramówkę. Wśród nowych propozycji znajdą się m.in. dwie audycje Janusza Weissa, "Był taki film" Pawła Sztompke oraz audycja psychologiczna "Problem z głowy" Niny Karczmarewicz.
 • Raport roczny JEDYNKA SA za rok 2012

  Zarząd JEDYNKA S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2012. Podstawa prawna: § 14 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". Osoby reprezentujące spółkę:Michał Brożyna - Dyrektor Finansowy
 • Odsetki od obligacji serii A za drugi okres odsetkowy - opóźnienie

  Zarząd "JEDYNKA" S.A. informuje, że wypłata odsetek od obligacji serii A nastąpi w dniu 08 kwietnia 2013 roku z doliczonymi odsetkami w wysokości ustawowej. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.Osoby reprezentujące spółkę:Maciej Ciemny - Wiceprezes ZarząduMichał Brożyna - Dyrektor Finansowy
 • Raport za I półrocze 2012

  Zarząd JEDYNKA S.A. podaje do publicznej wiadomości raport za I półrocze 2012 roku. Podstawa prawna: par.11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Wydro - Dyrektor Finansowy
 • Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

  Zarząd JEDYNKA S.A. podaje do wiadomości raport okresowy za 2 kwartał 2012 roku.Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Wydro - Dyrektor Finansowy
 • Terminy publikacji raportów okresowych

  Zarząd JEDYNKA S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazania raportów okresowych w 2012 r. Raport okresowy za I półrocze 2012 r. będzie przekazany do publicznej wiadomości do dnia 22 sierpnia 2012 r. Raport okresowy za 3 kwartał 2012 r. będzie przekazany do dnia 14 listopada 2012 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alter
 • Otwarcie nowych sklepów sieci JEDYNKA

  Zarząd "JEDYNKA" S.A. informuje, iż dnia 21 lipca 2012 roku nastąpiło otwarcie nowego sklepu "JEDYNKA" w Tarnowie. Kolejny sklep otwierany będzie w Rzeszowie. Planowany termin otwarcia - 4 sierpnia 2012 roku.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Janowski - Wiceprezes ZarząduKrzysztof Wydro - Dyrektor Finansowy
 • Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na CATALYST obligacji na okaziciela serii A

  Zarząd JEDYNKA S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 696/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, wyznaczył na 16 lipca 2012 roku pierwszy dzień notowań dla 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A. Obligacje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "JED0415". Podstawa prawna: § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu