Italiani

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Italiani (Film (2010)[Gli Italiani] Reż.Łukasz Barczyk) ,

Artykuły - Italiani (12)

 • "Italiani": W rytm hymnu włoskiego faszyzmu

  "Italiani": W rytm hymnu włoskiego faszyzmu

  Wizualne połączenie współczesnego kina i teatru, zdjęcia Toskanii i jednego z jej mrocznych pałaców, w którym dochodzi do morderczej konfrontacji kochanków, to tylko niektóre elementy najnowszego filmu Łukasza Barczyka "Italiani". W piątek film trafił na ekrany polskich kin.
 • "Italiani" Barczyka: Film o milczeniu

  "Italiani" Barczyka: Film o milczeniu

  11 marca do polskich kin trafi "Italiani", najnowszy film w reżyserii Łukasza Barczyka, autora głośnych "Patrzę na ciebie, Marysiu", "Przemian", czy "Nieruchomego poruszyciela".
 • Warlikowski debiutuje jako aktor

  Warlikowski debiutuje jako aktor

  Znany reżyser teatralny Krzysztof Warlikowski zadebiutował jako aktor filmowy: wystąpił w zrealizowanej przez Łukasza Barczyka historii "Gli Italiani". Obraz trafi do polskich kin 25 marca.
 • Ocena sytuacji spółki

  Zgodnie z zasadą nr 18 przyjętych przez Vistula S.A. Zasad ładu korporacyjnego, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sytuacji Spółki Vistula S.A. w 2003 r. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SYTUCJI SPÓŁKI VISTULA S.A. W 2003 ROKU DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004 ROKU 1. Przedmiotem niniejszej oceny jest przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula S.A., zwołanemu na d
 • Złożenie podania o otwarcie postępowania układowego

  Zarząd Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 14 marca 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo-układowych złożył podanie o otwarcie postępowania układowego. Powodem szczególnym złożenia podania o otwarcie postępowania układowego jest kumulacja płatności wynikających ze zobowiązań Spółki do wykupu weksli wystawionych na rzecz podmiotów zagranicznych będących dostawcami towarów i usług związanych z realizacją projektu Ar
 • Przebieg procesu restrukturyzacji Grupy

  Zarząd Vistula S.A. informuje, że do końca miesiąca września 2002r. nowa kadra zarządzająca Spółki zrealizowała większą część wprowadzanego obecnie programu restrukturyzacji : - liczba zatrudnionych została zmniejszona o 403 pracowników, czyli o 22,7% w porównaniu do roku 2001. - poziom należności został zredukowany o 7,8 mln zł, czyli o 16,5% w porównaniu do roku 2001, - wartość zapasów została zmniejszona 4,2 mln zł, czyli o 9,6% w porównaniu do roku 2001, - poziom zobowiązań został zredu
 • Wzrost sprzedaży w sklepach

  Zarząd Spółki Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w miesiącu październiku 2002 roku wartość sprzedaży w sieci sklepów firmowych marki Artisti Italiani w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 111,6% (dla tych samych sklepów sieci). Sprzedaż w sklepach firmowych marki Vistula w miesiącu październiku 2002 r. w porównaniu do miesiąca września 2002 roku wzrosła o 12,8% (dla tych samych sklepów).
 • Wzrost sprzedaży

  Zarząd Vistula S.A. w Krakowie informuje, że restrukturyzacja sieci salonów marki Artisti Italiani rozpoczęta w dniu 1 lipca 2002 roku wraz z przejęciem zarządzania sprzedażą detaliczna przez Vistulę S.A. od spółki zależnej AI Polska Sp. z o.o. przyniosła wzrost sprzedaży o 200% w stosunku do miesiąca maja bieżącego roku. Dane te nie są porównywalne do analogicznych okresów roku ubiegłego ponieważ w 2001 roku sieć salonów marki Artisti Italiani znajdowała się dopiero w fazie organizacji (w lipcu
 • Przebieg procesu reorganizacji projektu Artisti Italiani

  Zarząd Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w ramach planu reorganizacji projektu Artisti Italiani w dniu 12.07.2002 roku nastąpiło zamknięcie drugiego nierentownego sklepu firmowego marki Artisti Italiani w Zakopanem. Wcześniej jako pierwszy zamknięty został sklep marki Artisti Italiani w Gdyni.
 • Przejęcie zarządzania siecią sklepów, akcjonariusze

  1. Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że z dniem 1 lipca Spółka Vistula S.A. przejęła działalność operacyjną Spółki AI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, polegającą na zarządzaniu siecią sklepów firmowych prowadzących detaliczną sprzedaż odzieży marki Artisti Italiani. 2. Spółka AI Polska Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Lantier Polska Sp. z o.o.) jest jednostką zależną od Vistula S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz podmiotem powiązanym z Vistula S.A. jako