Intakus SA

Artykuły - Intakus SA (60)

 • Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ( dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął decyzję o zmianie kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości (dotychczas 10% kapitałów własnych Spółki), przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. w upadłości ukł
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 25 marca 2013 roku.

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajn
 • Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 20 lutego 2013 roku otrzymał uchwałę nr 129/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako KDPW) z dnia 18 lutego 2013 roku wydana na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na mocy której, w związ
 • ROBYG S.A. - Wykup obligacji serii A ROBYG S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A Spółki ("Obligacje Serii A") wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji Serii A z dnia 16 września 2010 r. ("Warunki Emisji"), których ostateczny termin wykupu przypa
 • Korekta informacji z zbyciu akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, informuje, że dnia 15 stycznia 2013 roku otrzymał od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, będącej prokurentem łącznym spółki pod firmą INTAKUS S.A.
 • Korekta raportu numer 65/2012

  Raport bieżący nr 65/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym - w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 65/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, w związku z brakiem podpisu, iż raport ten został podpisany przez Ireneusza Radaczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.Ireneusz Radaczyński - Wiceprezes Zarządu
 • Korekta raportu numer 64/2012

  Raport bieżący nr 64/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym - w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 64/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku, w związku z brakiem podpisu, iż raport ten został podpisany przez Ireneusza Radaczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.Ireneusz Radaczyński - Wiceprezes Zarządu
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 16 stycznia 2013 roku

  Raport bieżący nr 65/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajn
 • Korekta Raportu Bieżącego Nr 63/2012

  Raport bieżący nr 64/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym - w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 63/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, iż w związku z zamieszczona w nim pomyłką, koryguje jego treść w zakresie przewidywanej daty zakończenia negocjacji. Prawidłową datą jaka winna znaleźć się w komunikacie w miejsce zamieszczonej daty "30 marca 2012" roku
 • Odstąpienie od znaczącej umowy.

  Raport bieżący nr 56/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 28 si