Instytucje finansowe

Artykuły - Instytucje finansowe (251)

Filmy - Instytucje finansowe (2)

  • Instytucje finansowe nie są już w stanie przyciągać pracowników tylko wysoką pensją

    Zróżnicowane świadczenia dodatkowe, elastyczne godziny pracy, możliwość wykonywania obowiązków zdalnie, łatwiejsza droga awansu, łagodniejsze wymagania co do stroju – praca w instytucjach finansowych staje się coraz mniej sformalizowana. Nic dziwnego, konkurencja na rynku powoduje, że nie mogą one już rywalizować o pracowników wyłącznie wysokością wynagrodzenia.
  • SKOK-i i banki spółdzielcze pracują nad umacnianiem pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności

    Instytucje finansowe coraz częściej włączają się w działania związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe realizują politykę CSR głównie lokalnie. W przeciwieństwie do dużych banków nie mają wypracowanych mechanizmów wspierania projektów ogólnokrajowych. Podobnie robią banki spółdzielcze, chociaż oba te rodzaje instytucji bankowości społecznej nie wykorzystują swoich możliwości działań ponadregionalnych. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego podkreślają, że w Polsce brakuje spójnego systemu CSR i wymiany doświadczeń, a to pozwoliłoby na większą efektywność działań. – Prowadzimy różnego rodzaju projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, bo takie są nasze cele statutowe – to zostało zapisane przez członków założycieli, więc zaangażowanie w CSR jest dla nas naturalnym działaniem, które stale rozwijamy – mówi Mariusz Gazda, prezes zarządu SKOK Wołomin. – Są to wszelkiego typu działania wspierające polską kulturę czy sport, głównie w wydaniu młodzieżowym, dziecięcym, ale także wydawnictwa historyczne, również wspieraliśmy produkcję filmów historycznych. Wspieramy wszystko, co polskie, co nasze, co lokalne.