InteriaTV - innowacje

Filmy - Innowacje (12)

  • Innowacje lekarstwem na bezrobocie i kryzys?

    W obecnych czasach zatrudnienia nie mogą być pewni nawet tak bardzo poszukiwani inżynierowie - czego dowodzi przykład Andrei Bertina z włoskiego Turynu, gdzie złotodajny niegdyś przemysł samochodowy pogrążony jest w kryzysie. Bertin nie może znaleźć pracy od sześciu miesięcy, bowiem sektor przemysłowy w całej UE przeżywa poważne trudności. W tej sytuacji - przekonują eksperci - antidotum na bezrobocie wydają się być małe, wysoce wyspecjalizowane firmy badawcze, szybko reagujące na potrzeby przemysłu. Ich liczba stale rośnie, a one same stają się swoistymi inkubatorami innowacji. Europa powinna postawić na wspieranie tego rodzaju przedsiębiorstw, bo odgrywają one kluczową rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Ulga podatkowa dla najbardziej innowacyjnych firm od stycznia?

    To ma być prawdziwa rewolucja. Ministerstwo Gospodarki zapowiada nową ulgę podatkową dla najbardziej innowacyjnych firm. Jeżeli ta propozycja przejdzie to już od przyszłego roku będzie można odliczyć od podatku wydatki poniesione na badania i rozwój. Wicepremier i szef resortu Janusz Piechociński przyznaje, że może być trudno przekonać do tego Ministerstwo Finansów.