INFINITY

Synonimy:
IFY,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - INFINITY (137)

 • Uzupełnienie raportu EBI 20/2011

  W uzupełnieniu raportu EBI 20/2011 z dnia 23 lutego 2011 Zarząd Spółki INFINITY S.A. informuje, że emisję akcji serii R objęła spółka EV Capital Invest LLC z siedzibą w Stanie Delaware. W chwili obecnej EV Capital Invest LLC posiada 43.300.000 sztuk akcji (40.000.000 serii R i 3.300.000 serii P) co stanowi 75,3% udziału w kapitale i 66,66% w liczbie głosów. Wg. wiedzy Zarządu żaden pozostały akcjonariusz nie posiada pakietu dającego więcej niż 5% głosów na NWZA. Założyciel INFINIT
 • Rejestracja zmian Statutu Emitenta

  Zarząd INFINITY S.A. informuje, że dnia 23 lutego Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w Statucie wprowadzone na NWZA dnia 31.01.2011r. (tekst jednolity w załączeniu) Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:
 • Rejestrcja emisji akcji serii R

  Rejestracja akcji serii R Zarząd INFINITY S.A. informuje, że dnia 23 lutego Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował emisję 40.000.000 szt. akcji imiennych serii R o wartości nominalnej 0,05 złoty Podstawa Prawna: § 3 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 • Rejestracja zmiany firmy i adresu Emitenta

  Istotna informacja - zmiana firmy i adresu Spółki Zarząd INFINITY S.A. informuje, że dnia 23 lutego Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę firmy Emitenta na GREEN TECHNOLOGY Spółka Akcyjna, możliwe jest stosowanie skrótu GREEN TECHNOLOGY S.A. Uaktualniony został również wpis dotyczący adresu Emitenta obecny adres to ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa. Podstawa Prawna: § 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do
 • Zbycie znacznego pakietu akcji.

  Raport bieżący nr 11/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Infinity S.A. informuje o powzięciu informacji, dotyczącej zbycia przez Pana Piotr Tymochowicza 1.439.934 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji spółki INFINITY S.A. stanowiących 8,2% w kapitale i 11,5% ogólnej liczby głosów. Transakcja została zawarta w drodze umowy cywilno -prawnej.Joanna Głowac
 • Istotna informacja - zmiana adresu Spółki

  Zarząd INFINITY S.A. informuje, że dnia 18 lutego podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. Nowy adres to: ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. W okresie przejściowym funkcjonował będzie zarówno poprzedni jak i nowy adres dla korespondencji. Podstawa Prawna: § 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Syst
 • Istotna umowa

  Zarząd INFINITY S.A. informuje o zawarciu w dniu 18.02.2011r. umowy przeniesienia na rzecz INFINITY S.A. prawa własności do 100 udziałów spółki Electric Cars PL Sp. z o.o., o wartości wg. wyceny 9 639 500 złotych, cena transakcyjną ustalono na 8.000.000 złotych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Subskrypcja akcji serii R

  W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii R Zarząd INFINITY S.A. informuje, że: 1) rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło dnia 18 lutego 2011r, zaoferowanie, przyjęcie oferty, zawarcie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji dnia 18.02.2011r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii R nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym
 • Korekta do raportu za miesiąc styczeń 2011

  Zarząd INFINITY S.A. przesyła skorygowany raport miesięczny, wysłany w dniu 15 lutego 2011r. na skutek omyłki technicznej nie zawierał załącznika.Załączniki:raport miesięczny styczeń 2011 doc.pdf rozmiar: rozmiar: 197.0 kBOsoby reprezentujące spółkę:Klaudiusz Wolny - Prezes Zarządu
 • Tekst jednolity Statutu

  Zarząd INFINITY S.A. informuje, że dnia15.02.2011r. Rada Nadzorcza wypełniając Uchwałe NWZA sporządziła tekst jednolity Statutu spółki Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:STATUT 31.01.2011 Jednolity.pdf r