Biznes - 'Ida'

Artykuły - 'Ida' (166)

 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku dotyczącego objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 26 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładow
 • Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent objął 25 900 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) imiennych akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, pokrywając je w całości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w posta
 • Wschodnia Polska: 500 osób idzie na bruk!

  Wschodnia Polska: 500 osób idzie na bruk!

  Fabryka Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej idzie w ruinę. 500-osobowa załoga przedsiębiorstwa otrzymała wypowiedzenia z pracy. 9 bm. sąd gospodarczy ogłosił bowiem upadłość firmy. Przedsiębiorstwem władają Słowacy.
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2014 z dnia 14 marca 2014 roku dotyczącego objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 28 marca 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki
 • Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 13 marca 2014 roku Emitent objął 3 000 (słownie: trzy tysiące) imiennych akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, pokrywając je w całości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci portfela obejmującego 787
 • Newag idzie na giełdę

  Newag, drugi największy producent taboru w Polsce chce wejść na giełdę. Prospekt emisyjny zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego. Firma Newag istnieje od 1876 roku. To jedna z największych i najstarszych firm kolejowych w Polsce, która zajmuje się modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Głównym udziałowcem spółki Newag jest Zbigniew Jakubas, znany inwestor giełdowy. Spółki będące w założonej przez niego Grupie Multico, do których należy też Feroco, zatrudniają 12 tys. osób. Jakubas zapowiadał debiut giełdowy Newagu w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" już w 2007 roku.
 • Idą kary za śmieci!

  Pierwszy rok z obowiązującą od lipca ustawą śmieciową miał być ulgowy. Ale w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania już zaczęło sprawdzać, jak idzie wdrażanie nowego prawa i wymierza finansowe kary - informuje "Metro".
 • Zawiązanie spółki zależnej

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje o zawiązaniu w dniu 8 października 2013 roku spółki pod firmą: IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 500 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), a jedynym Akcjonariuszem jest Emitent, który objął 1 395 (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć) imienn
 • OPTeam idzie po kapitał

  Zarząd OPTeam S.A. - notowanej na GPW spółki informatycznej - zwołał na 13 czerwca Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Wartość emisji wyniesie co najmniej 10-15 mln zł.
 • Nieruchomości idą pod młotek

  Nieruchomości idą pod młotek

  Komornikom przybywa pracy. Wprawdzie zdecydowana większość wystawionych na licytację nieruchomości wciąż należy do osób fizycznych, ale wraz z rosnącym problemem zatorów płatniczych i zwiększającą się liczbą bankructw firm przybywa egzekucji z majątku przedsiębiorców. W 2011 r. komornicy zajęli 157,2 tys. nieruchomości, a w 2012 r. już 184,1 tys. Liczba zajętych w tym czasie ruchomości spadła z 229,9 tys. do 199,8 tys.