IAI

Synonimy:
IAI,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - IAI (50)

 • Biznesowy Bombardier Global 5000 w nietypowej roli

  Biznesowy Bombardier Global 5000 w nietypowej roli

  Przy pomocy pakietu ELI3360 izraelska firma Israel Aerospace Industries (IAI) przekształciła biznesowy odrzutowiec Bombardier Global 5000 w pełni funkcjonalną maszynę bojową.
 • Katana - autonomiczna łódź bojowa Izraela

  Katana - autonomiczna łódź bojowa Izraela

  Firma Israel Aerospace Industries (IAI) opracowała bezzałogową i wysoce autonomiczną łódź bojową o nazwie Katana – czytamy na łamach Defense Update.
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

  Zarząd IAI S.A. przekazuje informację, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r. o jeden dzień, z 28 na 29 maja 2012 r. Pierwotna data, 28 maja 2011 roku, pokrywa się z spotkaniem Zarządu Spółki z inwestorami i klientami w Warszawie. Zarząd Spółki, zmieniając termin publikacji raportu o jeden dzień, nie chce aby te wydarzenia się pokrywały w czasie. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Fornalski - Prezes ZarząduSe
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych I
 • Raport miesięczny za marzec 2012 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2012 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI
 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. otrzymał oświadczenie Pana Marcina Majewskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja z ww. funkcji związana jest z zakończeniem przez Pana Majewskiego współpracy z funduszem BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy sp. k., z ramienia którego nadzorował spółkę. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys
 • Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Zarząd Spółki GC INVESTMENT S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że z dniem 7 marca 2012 r. Pan Tomasz Jakubowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki GC INVESTMENT S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoby reprezentujące spółkę:Michał Goli - Prezes ZarząduTadeusz Pulter - Wiceprezes Zarządu
 • Raport miesięczny za luty 2012 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2012 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S
 • Raport miesięczny za styczeń 2012 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IA
 • Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach 18 do 31 stycznia 2011 roku roku Członek Rady Nadzorczej nabył łącznie 330 akcji Spółki IAI S.A. w tym: 18-01-2011 130 akcji po cenie 2,30 zł każda 31-01-2011 200 akcji po cenie 2,20 zł każda Podstawa prawna: