I kwartał

Artykuły - I kwartał (4890)

 • DM mBanku spodziewa się wzrostu sprzedaży Biedronki o 12,5 proc. w I kwartale

  DM mBanku spodziewa się wzrostu sprzedaży Biedronki o 12,5 proc. w I kwartale

  Analitycy DM mBanku prognozują, że sprzedaż sieci Biedronka w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła o 12,5 proc. rok do roku, do 2,8 mld euro. Przychody całej grupy Jeronimo Martins mają wzrosnąć o 11,2 proc., do 4,1 mld euro.
 • Inwestycje w I kwartale spadły o 0,4 procent rok do roku

  Inwestycje w I kwartale spadły o 0,4 procent rok do roku. To na razie jedynie wyhamowanie negatywnych tendencji, widocznych w 2016 r. (czyli spada, ale nie tak szybko, jak wtedy), a bez rosnących inwestycji wzrost PKB będzie słabnąć. Skala przyspieszenia wzrostu inwestycji okazała się słabsza wobec oczekiwań (czyli firmy prywatne nie palą się do inwestycji). Działalność sektora finansowego i ubezpieczeniowego zanotowała w I kwartale spadek aż o 17,7 proc. W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 proc.
 • Nowatorski projekt zagospodarowania CO2 już w I kwartale 2017 r.

  Tauron Wytwarzanie prowadzi zaawansowane prace nad budową pilotażowej instalacji przekształcającej dwutlenek węgla pochodzący z instalacji przemysłowych w gaz syntezowy. Do jego produkcji ma zostać także wykorzystana nadwyżka energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 • Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2014/2015 roku obrotowego

  Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014/2015 roku obrotowego, to jest za okres od 01.11.2014 r. do 31.01.2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Busz
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

  Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z podjętą w dniu dzisiejszym (11.03.2015) uchwałą, raport okresowy za I kwartał 2015 roku zostanie przekazany w zmienionym terminie - skrócono okres od zakończenia I kwartału do daty publikacji raportu dotyczącego tego kwartału. Raporty kwartalne: - raport okresowy za I kwartał 2015 r. - 16 kwietnia 2015 roku (było: 14 maja 2015 r.). Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podane w RB 1/2015 ni
 • Raport kwartalny za I kwartał 2014_2015

  Zarząd Spółki SESCOM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014-2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu
 • Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015

  Raport bieżący nr 3/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresoweZarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spólka, Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
 • Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 (obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.). Osoby reprezentujące spółkę:Jarosław Gniadek - Członek Zarządu
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015

  Raport bieżący nr 2/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresoweZarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015, podanego w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku. Zarząd Spółki informuje, iż nowy termin publikacji ww. raportu okresowego ust
 • Piotr Kuczyński (Xelion): Polska giełda będzie zyskiwać. W I kwartale warto zainwestować w akcje

  Piotr Kuczyński (Xelion): Polska giełda będzie zyskiwać. W I kwartale warto zainwestować w akcje

  Koniec roku na GPW nie powinien już przysporzyć większych emocji. W roku 2015, wyłączając zjawiska nieprzewidziane, polska giełda powinna rosnąć, głównie za sprawą środków unijnych napędzających wzrost gospodarczy.

Filmy - I kwartał (1)

 • BZ WBK: W I kwartale lekkie spowolnienie w gospodarce, później odbicie

  Bezrobocie spada, Polacy wydają coraz więcej na zakupy, a firmy inwestują. Do tego stopy procentowe NBP są najniższe w historii, a ceny zaczną rosnąć najwcześniej pod koniec roku. W tej sytuacji przez najbliższe lata Polska powinna utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego – prognozuje BZ WBK. I kwartał będzie jednak okresem lekkiego spowolnienia. Komentuje Piotr Bielski, ekonomista z BZ WBK.