huta miedzi

Artykuły - Huta miedzi (10)

 • Inwestycją w Hucie Głogów rozpoczynamy nową erę działalności - prezes KGHM

  Inwestycją w Hucie Głogów rozpoczynamy nową erę działalności - prezes KGHM

  Inwestycją w największy piec zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów, KGHM wkracza w nową erę działalności - uważa prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki. Instalację tę uroczyście otwarto w piątek z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.
 • Sokoły w KGHM

  Od maja można śledzić życie sokołów wędrownych gniazdujących na kominie Huty Miedzi Głogów. Sokoły, podlegające ścisłej ochronie gatunkowej, zadomowiły się w głogowskiej hucie już cztery lata temu. Dzięki KHGM i Stowarzyszeniu "Sokół" został uruchomiony podgląd on-line. Ptasia rodzina wkrótce powiększy się o cztery młode osobniki - imiona sokołów zostaną wybrane w ogłoszonym właśnie konkursie.
 • Zawarcie znaczącej umowy z firmą KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

  Raport bieżący nr 10/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Bipromet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 maja 2009 r. B
 • Przyjęcie zlecenia z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów"

  Raport bieżący nr 57/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Bipromet S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2008 r. Emitent przyjął zlecenie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zabudowy czwartego pieca Doerschla w Hucie Miedzi Głogów. Wartość netto zleconych prac: 1.675.000 zł Termin realizacji: 30.03.2010 r. W okresie ostatnich 12 miesięcy E
 • Zawarcie znaczącej umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów"

  Raport bieżący nr 35/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2008, Zarząd Bipromet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 maja 2008 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa zawarta pomiędzy S
 • Zlecenie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów"

  Raport bieżący nr 20/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Bipromet S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 marca 2008 r. Emitent przyjął zlecenie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów II". Wartość netto zleconych prac: 7.650.000 zł. Emitent wskazuje, iż otrzyma
 • Pożar nie odstraszył inwestorów od KGHM

  Po pożarze w Hucie Miedzi Legnica kurs KGHM wzrósł wczoraj o 1,5%, do 34 zł. Zarząd spółki zapewnił, że zdarzenie to nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną w tym roku produkcję.
 • Nowy kontrakt

  Zarząd PPH Elektromontaż-Export S.A. informuje, że spółka zawarła nowy kontrakt z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica na modernizację działu głównego energetyka - rozbudowa mocy elektryczneje w rejonie wydziału metalurgicznego. Wartość brutto kontraktu wynosi 1.742,5 tys. zł. Termin realizacji kontraktu do 30.04.2002 r.
 • Nowy kontrakt

  Zarząd PPH Elektromontaż-Export S.A. informuje, że spółka zawarła nowy kontrakt z KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi "Legnica" na modernizację oddziału pieców anodowych w ramach modernizacji wydziału metalurgicznego.Wartość brutto kontraktu wynosi 1.309, 4 tys. zł. Termin realizacji 31.01.2002 r.
 • Umowa z KGHM

  W dniu 26 września 2001r Spółka podpisała aneks do umowy z KGHM POLSKA MIEDŹ Huta Miedzi Legnica. Aneks opiewa na kwotę 513 tys. zł. Przedmiotem umowy są roboty montażowe AKPiA . Wartość umowy wraz z aneksem wynosi 892 tyś zł.