Biznes - Huta Katowice

Artykuły - Huta Katowice (37)

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Stalprofil S.A. informuje, iż w dniu 13.04.2004 roku Spółka sfinalizowała z PHS S.A. Oddział Huta Katowice umowę handlową, której przedmiotem jest świadczenie kolejowych usług przewozowych w miesiącu kwietniu 2004 roku. Przedmiotowa umowa stanowi kontynuację współpracy Stalprofilu i PHS S.A. Oddział Huta Katowice w zakresie obsługi logistycznej Polskich Hut Stali S.A. Łączną prognozowaną wartość usług objętych umową Stalprofil S.A. szacuje na ok. 8,5 mln zł. Warunki finansowe na jakich kontra
 • Umowa cesji wierzytelności

  Stalprofil SA sfinalizował z podmiotem powiązanym tj. PHS Huta Katowice SA umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie przez Stalprofil SA wierzytelności przysługujących Hucie o wartości 11.490.000 zł. Warunki finansowe na jakich umowa została zawarta nie odbiegają od typowych warunków rynkowych charakterystycznych dla tego typu transakcji. Huta Katowice SA jest głównym akcjonariuszem Stalprofil SA posiadając wraz z podmiotami zależnymi 31,48% udział w kapitale akcyjnym oraz 32,6
 • Umowa o współpracy z podmiotem powiązanym

  2002 W dniu 20.05.2002 roku STALPROFIL S.A. sfinalizował z podmiotem powiązanym tj. Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę o współpracy, której przedmiotem jest dostawa przez Stalprofil S.A. koksu stabilizowanego oraz złomu wsadowego na rzecz Huty. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2002 z możliwością jej przedłużenia. Spółka szacuje globalną wartość dostaw objętych niniejszą umową na poziomie ok. 45 milionów złotych. Warunki finansowe na jakich umowa została zawarta
 • Umowa handlowa z Hutą Katowice

  W dniu 06.05.2002 roku STALPROFIL S.A. sfinalizował z podmiotem powiązanym tj. Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę handlową, której przedmiotem jest świadczenie przez Stalprofil S.A. kolejowych usług spedycyjnych na rzecz Huty. Umowa została zawarta na okres do 31 maja 2002 z możliwością jej przedłużenia. Wartość usług objętych niniejszą umową szacowana jest na kwotę ok. 7,45 miliona złotych. Wspomniana umowa jest kontynuacją umów realizowanych przez Stalprofil w roku 2002.
 • Już dziś PHS może rozpocząć działalność

  Dziś zostanie podpisany akt notarialny, dzięki którego zostanie utworzona spółka Polskie Huty Stali. Do grupy wejdą huty Katowice, Sendzimira, Cedler i Florian. Konsolidacja pozwoli im pozbyć się większości z 4 mld zł długów.
 • Umowa z Hutą Katowice SA

  W dniu 02.04.2002 roku STALPROFIL S.A. sfinalizował z podmiotem powiązanym tj Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę handlową, której przedmiotem jest świadczenie przez Stalprofil S.A. kolejowych usług spedycyjnych na rzecz Huty. Umowa została zawarta na okres do 30 kwietnia 2002 z możliwością jej przedłużenia. Wartość usług objętych niniejszą umową szacowana jest na kwotę ok. 6,8 milionów złotych. Wspomniana umowa jest kontynuacją umowy realizowanej przez Stalprofil w m-
 • Umowy z Hutą Katowice SA

  W dniu 18.03.2002 roku STALPROFIL S.A. sfinalizował z Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 3 umowy, których przedmiotem jest przelew na rzecz Stalprofil S.A. wierzytelności przysługujących Hucie od kontrahentów zagranicznych w łącznej kwocie 785.000 USD oraz 3.944.500 EUR i terminach wymagalności upływających przed końcem kwietnia 2002 roku. Wspomniane wierzytelności Huta ceduje na rzecz Stalprofil S.A. tytułem zapłaty za dostawy koksu zrealizowane przez Spółkę w miesiącu lu
 • Umowa z Hutą Katowice

  W dniu 28.02.2002 roku STALPROFIL S.A. sfinalizował z podmiotem powiązanym tj Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę handlową, której przedmiotem jest świadczenie przez Stalprofil S.A. kolejowych usług spedycyjnych na rzecz Huty. Umowa została zawarta na okres do 31 marca 2002 z możliwością jej przedłużenia. Wartość usług objętych niniejszą umową szacowana jest na kwotę ok. 6,5 milionów złotych. Wspomniana umowa jest kontynuacją umowy realizowanej przez Stalprofil w m-cu
 • Umowa z Hutą Katowice

  W dniu 13.02.2002 roku STALPROFIL S.A. zawarł z Hutą Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę, której przedmiotem jest przelew wierzytelności przysługujących Hucie od kontrahenta zagranicznego w kwocie 785 tys USD na rzecz Stalprofil S.A. Wspomnianą wierzytelność Huta ceduje na rzecz Stalprofil S.A. tytułem zapłaty za usługi transportowe świadczone zgodnie z umową spedycyjną sfinalizowaną w dniu 05 lutego 2002r. Warunki finansowe na jakich umowa została zawarta eliminują ryzyko wystąp