hołda

Artykuły - Hołda (1)

  • Powołanie prokurenta

    Zarząd Centrozap SA na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. podjął decyzję w formie uchwały o udzieleniu prokury łącznej panu Andrzejowi Hołda. Uchwała w sprawie udzielenia prokury wymaga także, zgodnie ze statutem Centrozap SA, zaopiniowania przez Radę Nadzorczą. Pan Andrzej Hołda ma 44 lata. Aktualnie w Centrozap SA kieruje Działem Zaopatrzenia Odlewnictwa i zastępuje Dyrektora Biura Odlewnictwa. Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na AE w Katowicach, na ówczesnym Wydziale Przemysłu. Ponadto p

Filmy - Hołda (1)