hipoteka odwrócona

Artykuły - Hipoteka odwrócona (64)

 • Hipoteka odwrócona. Według prognoz, do 2031 roku globalny rynek urośnie trzykrotnie

  Hipoteka odwrócona. Według prognoz, do 2031 roku globalny rynek urośnie trzykrotnie

  Ernst & Young (EY) oraz European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) opublikowały raport dotyczący hipoteki odwróconej na świecie. Znalazły się w nim dane z 13 krajów, w których hipoteka odwrócona ma ugruntowaną pozycję lub dopiero się rozwija. Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat globalny rynek urośnie trzykrotnie. Już dziś wartość środków uwalnianych, dzięki tej usłudze, przekracza rocznie 15 mld dolarów w skali świata. Do 2031 roku liczba ta zwiększy się do 50 mld dolarów rocznie. [1]
 • Renta dożywotnia za mieszkanie. Czy to się opłaca?

  Renta dożywotnia za mieszkanie. Czy to się opłaca?

  Umowy renty dożywotniej, choć od lat obecne w polskiej rzeczywistości prawnej, z trudem zdobywają popularność wśród seniorów pragnących poprawy swojej sytuacji materialnej. W ciągu ostatniej dekady zawarto niewiele ponad 80 tys. takich umów.
 • Polacy są skazani na głodowe emerytury?

  Polacy są skazani na głodowe emerytury?

  W latach 2011-2019 liczba osób z głodowymi emeryturami wzrosła w Polsce z 23,9 tys. do 261 tys. osób - wynika z danych ZUS. Wielu Polaków będzie zmuszonych do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, aby zapewnić sobie przyzwoity poziom życia w okresie emerytalnym.
 • Polscy seniorzy oddają mieszkania za dożywotnie renty

  Polscy seniorzy oddają mieszkania za dożywotnie renty

  Seniorzy, którzy decydują się oddać mieszkanie za dożywotnią rentę, robią to przede wszystkim z powodów finansowych. Wielu z nich potrzebuje pieniędzy na bieżące wydatki związane np. ze zdrowiem.
 • Seniorze - idź do pracy, ale nie zarabiaj za dużo

  Seniorze - idź do pracy, ale nie zarabiaj za dużo

  Z danych OECD wynika, że wykorzystanie potencjału zawodowego seniorów pozostawia w Polsce wiele do życzenia. Nasz kraj zajmuje pod tym względem 30. miejsce spośród 35 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • Hipoteka odwrócona uratuje seniorów przed biedą?

  Hipoteka odwrócona uratuje seniorów przed biedą?

  W starzejących się społeczeństwach Europy problemem staje się zapewnienie seniorom życia na materialnym poziomie niewiele różniącym się od czasu ich aktywności zawodowej. Systemy emerytalne w wielu krajach (także w Polsce) nie są w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania rosnącej liczby uprawnionych do świadczeń. Czy odwrócona hipoteka będzie lekarstwem na te bolączki?
 • UE: Emeryci zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. System nie pomaga

  UE: Emeryci zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. System nie pomaga

  Aż 18,2 proc. mieszkańców Unii Europejskiej powyżej 65. roku życia jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. I choć to o 1,9 mln mniej niż jeszcze dziesięć lat temu, trudno mówić o sukcesie polityki senioralnej. Różnice ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi są duże, a do tego pogłębiają się z wiekiem. Coraz trudniej uwierzyć, że obecny system opieki społecznej będzie skutecznym rozwiązaniem problemów starzejącej się Europy, zwracają uwagę eksperci z Funduszu Hipotecznego DOM.
 • Jak zwiększyć stopę zastąpienia w Polsce?

  Jak zwiększyć stopę zastąpienia w Polsce?

  Stopę zastąpienia można w skrócie opisać jako relację pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Innymi słowy, to procentowa relacja świadczenia, które w danej chwili otrzymuje senior, do wartości jego wynagrodzenia - zanim przeszedł na emeryturę. Jaką stopę zastąpienia notujemy w Polsce? Dlaczego wskaźnik jest tak niski i będzie jeszcze maleć? Dlaczego hipoteka odwrócona może być lekiem na niewydolność polskiego systemu emerytalnego?
 • Rząd milczy w sprawie renty dożywotniej

  Rząd milczy w sprawie renty dożywotniej

  Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rada Polityki Pieniężnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki emerytów i rencistów oraz najważniejsze kluby parlamentarne i poselskie - ponad 40 instytucji otrzymało w listopadzie ubiegłego roku postulaty Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Funduszu Hipotecznego DOM o przyspieszenie prac nad ustawą o rencie dożywotniej. Odzewu nie ma.
 • Co rynek nieruchomości może zaproponować emerytom

  Co rynek nieruchomości może zaproponować emerytom

  Emeryci w ciągu kilkunastu lat staną się jedną z najważniejszych grup klientów na rynku nieruchomości. Stanie się tak ze względu na niekorzystne tendencje demograficzne, spadek liczby Polaków oraz kurczenie się grupy osób młodych. Z tego powodu deweloperzy, którzy chcą odnieść sukces, powinni realizować inwestycje atrakcyjne dla najstarszej grupy wiekowej. Co może zaoferować rynek nieruchomości dla seniorów?

Filmy - Hipoteka odwrócona (6)

 • W ofercie banków pojawią się odwrócone kredyty hipoteczne

  Odwrócona hipoteka w tej chwili na polskim rynku nie funkcjonuje z tego względu, że był szereg barier prawnych, które musieliśmy wyeliminować, żeby banki mogły ją zaoferować – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Agnieszka Wachnicka, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.
 • Nowy minister finansów chce uregulować hipotekę odwróconą

  Na rynku jest około siedmiu podmiotów zajmujących się tzw. odwróconymi hipotekami, a właściwie produktami, które są do tego podobne. Oferują przede wszystkim umowy przewłaszczenia własności z zabezpieczeniem dla sprzedającego. Występują one pod postacią np. dożywotnej służebności mieszkania, czyli możliwości przebywania w nim do końca życia – wyjaśnia agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Tomasz Gaweł, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
 • Rząd dziś ma przyjąć założenia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

  Uregulowanie zasad przenoszenia prawa własności mieszkania lub domu w ramach odwróconego kredytu oraz renty dożywotniej – przewidują propozycje zmian, którymi ma się dziś zająć rząd. - Nowe regulacje, do których przygotowano założenia, będą obejmowały dwa produkty: o charakterze kredytowym, czyli kredyt odwrócony, oraz o charakterze sprzedażowym, czyli rentę dożywotnią – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Małgorzata Chruściak, adwokat z CMS Cameron McKenna.
 • Hipoteka odwrócona bez ograniczeń wiekowych?

  Jest szansa, że wkrótce skończy się „wolna amerykanka” i chaos w umowach zawieranych przez osoby fizyczne w zakresie dysponowania swoimi mieszkaniami w zamian za dożywotnie wsparcie finansowe. Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Przewiduje on jasne zasady odstąpienia od takiej umowy, obowiązek informowania o wszystkich najważniejszych kwestiach z nią związanych, zagwarantowanie prawa do przedterminowej spłaty kredytu oraz ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą do ściśle określonych przypadków. Komentuje mecenas Mateusz Bartkiewicz z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.