high

Artykuły - High (545)

 • Nieruchomości premium - rynek który rośnie

  Nieruchomości premium - rynek który rośnie

  Ponad 8 procent - o tyle w skali roku rośnie w Polsce rynek nieruchomości premium. W 2018 jego wartość sięgnęła 700 milionów złotych. Najwięcej luksusowych apartamentów powstało w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu - wynika z Raportu "High Level Book" przygotowanego przez High Level Sales & Marketing.
 • Morawiecki: Polska po 2030 roku może być potęgą high-tech

  Morawiecki: Polska po 2030 roku może być potęgą high-tech

  - Wierzę, że Polska po roku 2030 może być potęgą high-tech - powiedział w czwartek wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska może być krajem, który wyznacza trendy w rozwoju, w tym innowacyjności.
 • Serinus Energy zamyka transakcję sprzedaży udziałów w KUB-Gas

  Serinus Energy zamyka transakcję sprzedaży swoich udziałów w ukraińskich koncesjach. Całkowita wartość transakcji wynosi ponad 30 mln USD, z czego w pierwszym etapie Serinus otrzymał 13,5 mln USD, a reszta kwoty będzie przekazana do 8 lutego.
 • Serinus Energy Inc. Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Serinus Energy Inc. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Nie ma zastosow
 • Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje
 • Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

  Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje
 • Photon Energy sells its shares in Photon Energy Operations DE Gmbh

  The management of Photon Energy announces that it signed today an agreement on the sale of its shares in Photon Energy Operations DE GmbH to a German investor. Photon Energy will close its office in Berlin at the end of January and will continue servicing the German market from its base in Prague.Osoby reprezentujące spółkę:Georg Hotar - DirectorMichael Gartner - Director
 • Columbus Capital S.A.ma zgodę na połączenie z Columbus Energy S.A.

  Podczas NWZA notowanej na rynku NewConnect Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A., które odbyło się w dniu 04.01.2016 r., jej Akcjonariusze wyrazili zgodę na połączenie z Columbus Energy S.A. Nowo powstały podmiot będzie prowadził działalność w segmencie energetycznym oraz inwestycyjnym.
 • Pozytywna weryfikacja GPW – wyjście z segmentu NewConnect High Liquidity Risk

  Zarząd Motoricus S.A. z siedziba w Warszawie informuje, iż na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku, na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 ww.
 • Pozytywna weryfikacja GPW – wyjście z segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk

  Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedziba w Warszawie informuje, iż na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku, na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 us