Henryk

Artykuły - Henryk (247)

 • Raport półroczny ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P

  Raport w załączniku :
 • Zawarcie oraz zmiana znaczących umów

  Raport bieżący nr 31/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła: 1. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, szerzej opisaną Raportem Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, Raportem Bie
 • Zmiana znaczących umów

  Raport bieżący nr 30/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła Aneksy zmieniające Umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”), zawarte w dniu 14 sierpnia 2013 roku, szerzej opisane w Raporcie Bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer
 • Zawarcie oraz zmiana znaczących umów

  Raport bieżący nr 29/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w Raporcie Bieżącym numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz w Raporcie B
 • Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii D i E

  Raport bieżący nr 28/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2015 roku otrzymał Uchwałę nr 633/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 lipca 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił ustalić pierwszy dzień notowania obligacji na o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) k
 • Zawarcie umowy poręczenia

  Raport bieżący nr 26/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. Spółka udzieliła poręczenia w związku z emisją obligacji serii D spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o. do wysokości 150% wartości obligacji. Poręczenie zostało udzielone na czas określony – na okres 5 lat od daty emisji obligacji. Szczegóło
 • Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

  Zarząd ECA S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Spółkę Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należącego do Grupy Kapitałowej ECA, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. za lata 2015-2017.
 • Zmiana znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 25/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z WBZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontra
 • Zmiana znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 24/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Factoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor”) zawartą 13 listopada 2013 r., której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w mo
 • Podpisanie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 23/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 r., której przedmiotem jest kredyt na rachunku bieżącym – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/