Helena Łuczywo

Artykuły - Helena Łuczywo (12)

 • Helena Łuczywo odchodzi z rady nadzorczej Agory

  Helena Łuczywo odchodzi z rady nadzorczej Agory

  Helena Łuczywo, współzałożycielka "Gazety Wyborczej", zrezygnowała z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce Agora.
 • Rezygnacja członka zarządu

  Zarząd Agory SA informuje, że w dniu 13 sierpnia 2004 r. Helena Łuczywo złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu i ze stanowiska członka zarządu Agory SA. Helena Łuczywo będzie nadal pełnić jedną z najważniejszych funkcji w Grupie Agory zajmując stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej i będąc osobą odpowiedzialną za współpracę kierownictwa redakcji Gazety Wyborczej z zarządem Agory. Helena Łuczywo, chce całkowicie poświęcić się Gazecie, co było niemożliwe przy natłoku
 • Sprzedaż akcji

  Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie informuje o sprzedaży przez wiceprezes zarządu Helenę Łuczywo 54.367 (słownie: pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela Agory SA. Sprzedaż akcji nastąpiła na podstawie zleceń do dyspozycji maklera z dnia 27 lutego i 8 marca 2004 r., przy czym ostatnia transakcja w ramach zlecenia została zrealizowana 21 kwietnia 2004 r. Średnia cena sprzedaży wyniosła 47,25 PLN za akcję. Helena Łuczywo oraz Spółka zostal
 • Sprzedaż akcji

  Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie informuje, że został zawiadomiony o powzięciu w dniu 1 marca 2004r. przez Wiceprezesa Zarządu - Helenę Łuczywo - informacji o zakończeniu realizacji zlecenia złożonego w dniu 24 lutego 2004r. oraz sprzedaży na sesjach giełdowych mających miejsce w dniach od 24 do 27 lutego 2004r., 17.404 szt. (słownie: siedemnastu tysięcy czterystu czterech) akcji zwykłych na okaziciela Agory SA. Średnia cena sprzedaży akcji wyniosła 44,18 zł za akcję. Akcje sprzedane prz
 • Sprzedaż akcji

  Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie informuje, że został zawiadomiony o powzięciu w dniu 18 kwietnia 2003r. przez wiceprezesa zarządu - Helenę Łuczywo - informacji o zakończeniu realizacji zlecenia złożonego w dniu 16 kwietnia 2003r. oraz sprzedaży na sesjach giełdowych, mających miejsce w dniach od 16 do 17 kwietnia 2003r., 48.761 szt. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Agory SA. Średnia cena sprzedaży akcji wyniosła 41,96 zł za a
 • Sprzedaż akcji przez członka zarządu

  Zarząd Agory SA informuje, że w trakcie sesji giełdowych w dniach 3 i 4 października 2002 r. członek zarządu Helena Łuczywo sprzedała 5.000 (słownie pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Agory SA po średniej cenie 51,46 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowiły 0,4% liczby akcji Agory SA posiadanych przez Helenę Łuczywo w dniu 2 października 2002 r. Po dokonaniu sprzedaży akcji Helena Łuczywo posiada 1.327.329 akcji Agory SA. Informacja o realizacji zlecenia sprzedaży akcji została przez pani
 • Sprzedaż akcji przez członka zarządu

  Zarząd Agory SA informuje, że w trakcie sesji giełdowej w dniu 11 kwietnia 2002 r. członek zarządu Pani Helena Łuczywo sprzedała 50.000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) akcji Agory SA po średniej cenie 62,20 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowiły 3,6 % liczby akcji Agory SA posiadanych przez Panią Helenę Łuczywo w dniu 10 kwietnia 2002 r. Po dokonaniu sprzedaży akcji Pani Helena Łuczywo posiada 1.332.329 akcji Agory SA.
 • Sprzedaż akcji spółki

  Zarząd Agory SA informuje, że w trakcie sesji giełdowych w dniach od 8 listopada 2001 r do 9 listopada 2001 r 1) członek zarządu Pani Helena Łuczywo sprzedała 25.000 (słownie dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Agory SA po średniej cenie 52,31 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowiły 1,8 % liczby akcji Agory SA posiadanych przez Panią Helenę Łuczywo w dniu 7 listopada 2001r. 2) prezes zarządu Pani Wanda Rapaczynski sprzedała 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji po średniej cenie 52,39 zł z
 • Sprzedaż akcji spółki

  Zarząd Agory SA informuje, że w trakcie sesji giełdowych w dniach od 10 sierpnia 2001r do 13 sierpnia 2001r członek zarządu Pani Helena Łuczywo sprzedała 10.000 (słownie dziesięć tysięcy) akcji Agory SA po średniej cenie 45,22 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowiły 0,7 % liczby akcji Agory SA posiadanych przez Panią Helenę Łuczywo w dniu 9 sierpnia 2001r.
 • Umowa regulującą zasady obrotu papierami

  21 czerwca członkowie zarządu Agory SA - Wanda Rapaczynski, Piotr Niemczycki, Helena Łuczywo oraz Zbigniew Bąk - podpisali Umowę o ograniczeniu obrotu papierami wartościowymi. Umowa ma na celu stworzenie czytelnych zasad dokonywania transakcji papierami wartościowymi przez osoby mające dostęp do poufnych informacji w spółce. Wobec braku polskich regulacji zarząd Agory wzorował się na rozwiązaniach przyjmowanych przez spółki amerykańskie oraz na przepisach wprowadzonych przez giełdę londyńską.