Hardex SA

Artykuły - Hardex SA (310)

 • Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Libra Capital S.A. (dawniej: "Hardex S.A.")

  Raport bieżący nr 101/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, ż w dniu 16.08.2012 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., zasiadającego w Radzie Nadzorczej Libra Capital S.A. do dnia 06.08.2
 • Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 100/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działając w trybie art. Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, W
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 99/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działając w trybie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które
 • Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 98/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 08.08.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., zasiadającego w Radzie Nadzorczej Hardex S.A. do dnia 06.08.2012 rok
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 97/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. informuje, że w dniu 06 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego, Pana Wojciecha Grzybowskiego, Pana Daniela Więzika, Pana Witolda Jesionowskiego, Pana Cezarego Olszewskiego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 sierpnia 2012 roku powołało do składu Rady Nadzorczej,
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 96/2012Podstawa prawna: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A., które odbyło się w dniu 06 sierpnia 2012 roku o godzinie 11:00 w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Treść podjętych uchwał w załączeniu. Załączniki: Plik;OpisInez Krawczynska - Członek Zarządu
 • Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 95/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 25.07.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., zasiadającego w Radzie Nadzorczej Hardex S.A. Zawiadomienie dotyczy
 • Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 94/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 25.07.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., zasiadającego w Radzie Nadzorczej Hardex S.A. Zawiadomienie dotyczy
 • Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 93/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 18.07.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., zasiadającego w Radzie Nadzorczej Hardex S.A. Zawiadomienie dotyczy
 • zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 91/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki pod nazwą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (zwany dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 13 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Macieja Zientary - osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu spółki Hardex S.A. oraz osoby która