gwarancje bankowe

Artykuły - Gwarancje bankowe (31)

 • Bank Pekao gotowy do wsparcia przedsiębiorstw

  Bank Pekao gotowy do wsparcia przedsiębiorstw

  Klienci Banku Pekao SA mogą już korzystać z rozwiązań przygotowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pekao wdrożył ułatwienia dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do finansowania w oparciu o nową umowę z BGK. Podwyższa ona gwarancje de minimis do 80 proc., obniża prowizję i wydłuża okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy.
 • Zielone światło dla kontraktu w Opolu

  Polimex-Mostostal, realizujący kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, uzyskał wymagane kontraktem gwarancje bankowe.
 • Masz to jak w banku, czyli jak to jest z gwarancjami bankowymi?

  Masz to jak w banku, czyli jak to jest z gwarancjami bankowymi?

  W świetle ostatniej sytuacji na Cyprze z pewnością wiele z nas zastanawiało się, co by było, gdyby w Polsce zostały podjęte tak radykalne kroki. Polski system bankowy jest w dobrej kondycji, jednak Comperia.pl sprawdza, jak są zabezpieczone nasze pieniądze w bankach.
 • Nie każda gwarancja zapewnia bezpieczeństwo

  Nie każda gwarancja zapewnia bezpieczeństwo

  Firmy parabankowe gwarantują bezpieczeństwo ulokowanych w nich pieniędzy. Expander zwraca jednak uwagę, że bardzo trudno jest sprawdzić rzetelność takich gwarancji. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku banków, firm ubezpieczeniowych czy domów maklerskich. Zgodnie z prawem one bowiem muszą odkładać cześć pieniędzy do funduszy gwarancyjnych.
 • Komunikacyjny kręgosłup kraju jest sparaliżowany

  Komunikacyjny kręgosłup kraju jest sparaliżowany

  Koszmar czeka rodaków w drodze na urlop - ostrzega "Rzeczpospolita". W 400 miejscach rozkopane są drogi, a 1400 km torów jest w remoncie. Tymczasem "Dziennik Gazeta Prawna" ustalił, że chińska firma Covec powinna zapłacić 741 mln zł odszkodowania za niedokończoną budowę autostrady A-2. Rzecz w tym, że nie ma żadnego majątku w Polsce, a jej gwarancje bankowe opiewają na zaledwie 130 mln zł.
 • Informacja o zmianach w Umowie o kredyt w rachunku bieżącym i aneksie do Umowy o linię na gwarancje bankowe.

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emi
 • Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium SA

  Raport bieżący nr 49/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/49/10 Zarząd Budimeksu SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2010 roku otrzymał od Banku Millennium SA ("Bank") podpisany aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 lipca 2009 roku, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2009 z 4 sierpnia 2009 r. ("Umowa"). Na mocy Aneksu: 1. Zwiększono limit do wysok
 • Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z BZWBK

  Raport bieżący nr 33/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/33/10 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK ("Bank") aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA ("Spółka") informował w raporcie bieżącym nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 roku. Na mocy Aneksu: 1. Zwiększono limit gwarancyjny, do wysokości którego Spółka może
 • Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

  Raport bieżący nr 17/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/17/2010 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2010 r. otrzymał od Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisaną umowę dotyczącą gwarancji bankowych. Na mocy umowy, Budimex SA może składać w Banku zlecenia wystawiania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 150.000.000 złotych. Termin ważności umowy: 28. 02. 2011 r. W ramach umowy nie przewidziano ustanowienia zabez
 • Podpisanie umowy o linię kredytową oraz o aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne z Bankiem Millennium S.A.

  Raport bieżący nr 1/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Bankiem Millennium umowę o kredyt w rachunku bieżącym w celu ewentualnego kredytowania działalności bieżącej. Wartość kredytu - 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Okres kredytowania 05.01.2010 - 04.07.2010. Zabezpieczeniem kredytu jest cesja z należności pochodzących z realizowanego kontraktu w Wałbrzychu.

Filmy - Gwarancje bankowe (1)

 • Lokaty w SKOK-ach będą objęte gwarancjami jak w bankach

  Te zmiany pozytywnie wpływają na zaufanie klientów do SKOK-u – podkreśla Mariusz Gazda, prezes SKOK Wołomin. Nie spodziewa się jednak, że to wprost przełoży się na znaczący wzrost ich liczby. – Do SKOK-ów należy już ponad 2,5 mln Polaków, więc potencjalnie wielu więcej już się zapisać nie może.