GUS

Synonimy:
Główny Urząd Statystyczny,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - GUS (3436)

 • GUS: Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 3,5 mld euro

  GUS: Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 3,5 mld euro

  Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu br. wyniosły w cenach bieżących 408,4 mld PLN w eksporcie oraz 392,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 16,0 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 3,4 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 25,6 proc., a import o 22,0 proc..
 • GUS podał najnowsze dane o inflacji

  GUS podał najnowsze dane o inflacji

  Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji konsumenckiej w maju (wskaźnik CPI). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły rok do roku o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.
 • Praca zdalna: Szykują się wielkie powroty?

  Praca zdalna: Szykują się wielkie powroty?

  Udział osób, które 31 marca 2021 r. pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną, w ogólnej liczbie pracujących, wyniósł 14,2 proc. - poinformował ostatnio Główny Urząd Statystyczny (GUS). To o 3,2 pkt proc. więcej niż na koniec marca rok wcześniej. Zdaniem ekspertów, po roku pracy zdalnej Polacy tak się do niej przyzwyczaili, że nie chcą wracać do biur. Najgorszym rozwiązaniem byłaby "terapia szokowa".
 • GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r.

  GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r.

  W 2020 r. nieznacznie poprawiła się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, jednak dynamika zmian była niższa niż w roku poprzednim podał GUS. Zmieniła się struktura i poziom wydatków w następstwie pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń. Gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek dysponowały najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę 2238 zł oraz poniosły największe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 1412 zł. Najniższym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na jedną osobę w roku ubiegłym dysponowały gospodarstwa domowe rencistów, ich sytuacja się pogarsza.
 • GUS podał wstępne dane o inflacji w maju. Ceny w Polsce przyspieszyły

  GUS podał wstępne dane o inflacji w maju. Ceny w Polsce przyspieszyły

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 4,3 proc. rdr i 0,8 proc. mdm. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w maju wzrosły rdr o 4,8 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.
 • GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu 2021 roku

  GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu 2021 roku

  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2021 r. wzrosła 21,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 25,7 proc. rdr.
 • GUS: Znaczna poprawa wskaźników koniunktury konsumenckiej w maju

  GUS: Znaczna poprawa wskaźników koniunktury konsumenckiej w maju

  W maju odnotowano znaczącą poprawę obu wskaźników koniunktury konsumenckiej - podał w czwartek GUS. Wskaźnik bieżący jest na najwyższym poziomie w tym roku i najwyższym poziomie od lipca 2020 roku. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -14,6 i był o 7,9 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 • GUS: Wynagrodzenie wzrosło w kwietniu o 9,9 proc. w skali roku

  GUS: Wynagrodzenie wzrosło w kwietniu o 9,9 proc. w skali roku

  GUS podał dane o kwietniowej dynamice wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Przewidywania analityków sprawdziły się - płace Polaków szybko rosną. Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 9,9 proc. rok do roku.
 • Petka-Zagajewska: Dane o wzroście płac pokazują dobrą kondycję gospodarstw domowych

  Petka-Zagajewska: Dane o wzroście płac pokazują dobrą kondycję gospodarstw domowych

  Wzrost płac w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku był silniejszy, niż przewidywaliśmy - powiedziała Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł - poinformował GUS w komunikacie.
 • GUS: Znacznie mniej firm w rejestrze REGON

  GUS: Znacznie mniej firm w rejestrze REGON

  W kwietniu w rejestrze REGON zarejestrowano o 5,2 proc. mniej firm w porównaniu do poprzedniego miesiąca - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Tymczasem, liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wyniosła 31,2 tys.

Filmy - GUS (8)

 • #Koronawirus - Jak epidemia wpłynie na poziom inflacji?

  Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące poziomu inflacji w marcu. W ubiegłym miesiącu ceny wzrosły przeciętnie o 0,2 proc. – a w stosunku do zeszłego roku był to już wzrost o 4,6 proc., po zwyżce o 4,7 proc. w lutym. Wcześniej pojawiały się obawy związane z nagłym robieniem zapasów i zwiększonym popytem na produkty niezbędne do przetrwania w czasie epidemii. Część cen wzrosła, zwłaszcza produktów żywnościowych, środków czystości i medykamentów. Potaniały za to paliwa. Najprawdopodobniej to ten czynnik utrzymał inflację w ryzach. Obecna sytuacja rodzi pytanie, jak zmieni się poziom inflacji w przyszłości. Już wcześniej przewidywano, że pierwszy kwartał będzie bardzo zły. Następnie ze względu na efekty bazowe powinna ona stopniowo spadać. Istnieje szansa, że latem roczny wskaźnik wyniesie ok. 3,5 proc. W grudniu natomiast może spaść do poziomu 3 proc. Przy górnych widełkach celu inflacyjnego w postaci 3,5 proc. to nadal wysoki wynik. W tym przypadku prognozy są jednak szczególnie trudne i niepewne.
 • Czy to już koniec dużych wzrostów wynagrodzeń za pracę?

  Ostatnie dwa lata, to wzrost wynagrodzeń o 7 proc. rocznie. Czego można spodziewać się w tym roku? Jak podaje GUS, w grudniu 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,2% r/r i wyniosło 5604,25 zł.
 • Czy ceny rosną szybciej niż podaje GUS?

  Inflacja we wrześniu nie wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednak odczucia społeczne dotyczące zmian cen są inne niż dane podawane przez GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy spadku cen usług – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 4,8% i towarów – o 1,8%).
 • Rewelacyjne dane. Z Polską może równać się tylko Luksemburg

  Dane Eurostatu dotyczące Polski zostały opublikowane. – Polska na tle Europy błyszczy jak gwiazda. GUS pokazywał wzrost 5, 6 proc. a Eurostat pokazuje wartości w okolicach 10 proc. Równać się może z nami jedynie Luksemburg – mówi Grzegorz Ogonek z XTB. Jak interpretować dane? Więcej w materiale wideo.