Grupa Żywiec SA

Synonimy:
Żywiec S.A.,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Grupa Żywiec SA (703)

 • Fiskus domaga się od Grupy Żywiec ok. 85 mln zł

  Fiskus domaga się od Grupy Żywiec ok. 85 mln zł

  Śląski Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 rok Grupa Żywiec niewłaściwie ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych z Brandhouse Żywiec, a także koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.
 • Urząd skarbowy domaga się od Grupy Żywiec 103 mln zł

  Urząd skarbowy domaga się od Grupy Żywiec 103 mln zł

  Śląski Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2011 rok Grupa Żywiec źle ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych z Brandhouse Żywiec, a także koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.
 • Grupa Żywiec ma zgodę UOKiK na zakup Browaru Namysłów

  Grupa Żywiec ma zgodę UOKiK na zakup Browaru Namysłów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na nabycie przez Grupę Żywiec 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Browaru Namysłów - podała giełdowa spółka w komunikacie.
 • Grupa Żywiec przejmuje Browar Namysłów

  Grupa Żywiec przejmuje Browar Namysłów

  Grupa Żywiec zawarła 12 listopada umowę z Chicago Poland Investment Group w sprawie nabycia 100 proc. udziałów Browaru Namysłów. Cena podstawowa transakcji została ustalona na 500 mln zł
 • Grupa Żywiec zwiększa sprzedaż i przychody w III kwartale 2015

  W trzecim kwartale 2015r. Grupa Żywiec S.A., producent między innymi Żywca, Warki, Heinekena i Tatry, zwiększyła sprzedaż i udziały rynkowe. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły 949 882 tys. złotych, podczas gdy w takim samy okresie poprzedniego roku wyniosły 894 050 tys. złotych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 181 364 tys. złotych.
 • Grupa Żywiec SA publikuje raport finansowy za I kwartał 2015 r.

  W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Żywiec SA, producent m.in. Żywca, Warki, Heinekena czy Tatry, odnotowała wzrost sprzedaży. Przychody netto Grupy Żywiec SA ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 615 620 tysięcy złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2014 roku wyniosły 638 830 tys. złotych. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2302 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2015 roku spółka poniosła stratę netto w wysokości 7106 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego spółka zanotowała stratę netto w wysokości 8635 tys. złotych.
 • Grupa Żywiec podsumowała 2013 rok

  Grupa Żywiec S.A. opublikowała dziś raport finansowy za 2013 r. Tak jak inni producenci piwa, także Grupa Żywiec musiała zmierzyć się w ubiegłym roku z licznymi wyzwaniami, bo 2013 nie był łatwy dla branży piwnej w Polsce. Na sprzedaż miała wpływ wciąż niepewna sytuacja makroekonomiczna, wzrost kosztów, a także niekorzystna pogoda w pierwszej połowie roku oraz późne rozpoczęcie sezonu piwnego.
 • Wyniki Grupy Żywiec S.A. w 2012 r.

  Grupa Żywiec S.A. opublikowała wyniki za 2012 r. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży piw Grupy Żywiec o 3 proc. po 2 proc. wzroście w 2011 r.
 • "Puls Biznesu": Gdzie mali rosną, tam wielcy zyskują

  Grupa Żywiec i Kompania Piwowarska mają pomysł, jak skorzystać na sukcesie lokalnych browarów. Każda inny - donosi "Puls Biznesu".
 • Grupa Żywiec chce wypłacić 33 zł dywidendy na akcję

  Zarząd Grupy Żywiec proponuje wypłatę 33 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projekcie uchwały na walne.