grupa kościuszko

Artykuły - Grupa kościuszko (46)

 • Raport kwartalny SA-Q 2/2009 GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport kwartalny SA-Q 2/2009 GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Informacja o dokonanej zmianie statutu emitenta

  Raport bieżący nr 42/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2009 sporządzonego dnia 30 lipca 2009 roku, Zarząd Emitenta Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działającego uprzednio pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna, informuje iż w dniu 30 lipca 2009 roku uzyskał informacje o dokonaniu w dniu 29 lipca 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieści
 • Korekta raportu bieżącego nr 39/2009

  Raport bieżący nr 39/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grupy Kościuszko Polskie Jadło S.A informuje, że raport bieżący 39/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku zawiera błędną kwotę podaną słownie, w pierwszym zdaniu. Dotychczasowa treść raportu : "Działając w oparciu o art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, przekazujemy, że w dniu dzisiejszym Grupa Kościuszko Polskie Jadło S.A. została poinformowana na podstawie art.
 • Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy.

  Raport bieżący nr 38/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż Spółka w związku z wdrażaniem systemu operatywny własnościowej, dnia 3 czerwca 2009 roku zawarła z KO-Operator Bronikowski, Górzyński Spółką Jawną z siedzibą w Krakowie (zwaną w dalszej części raportu KO-Operatorem) znaczącą przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości należą
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" SA w dniu 28 maja 2009 roku

  Raport bieżący nr 35/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięte w dniu 28 maja 2009 roku. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywan
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału na ZWZ w dniu 28 maja 2009 roku.

  Raport bieżący nr 33/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 28 maja 2009 roku są: 1. Jan Kościuszko posiadający 12.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, które uprawniają go do 25.200.000 głosów, co stanowi 73.36
 • Rozwiązanie umowy z animatorem rynku dla akcji Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

  Raport bieżący nr 32/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2009 roku rozwiązał umowę z dnia 9 czerwca 2008 roku z animatorem Dom Maklerski BZ WBK S.A. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa przestaje obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2009.Jan Kościuszko - Prezes Zarządu
 • Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 31/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 maja 2009r.: "Uchwała nr ___ z dnia 28 maja 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą
 • Kościuszko zdobyła lodowce

  Grupa Kościuszko Polskie Jadło zdobyła szczyt lodowca Hintertux podczas obchodów Dni Polskich w austriackim regionie Zillertal w okresie od 27 kwietnia do 2 maja 2009 r.