Biznes - Grenlandia

Artykuły - Grenlandia (2)

  • Grenlandia: "Chcemy dzielić się naszą wodą z resztą świata"

    Grenlandia: "Chcemy dzielić się naszą wodą z resztą świata"

    Ze zmianą klimatu pojawiają się od razu dwa problemy z wodą: w wielu częściach świata jej brakuje, zaś w regionach polarnych wody roztopowe spływają do słonych oceanów. Rząd Grenlandii ma rozwiązanie.
  • Polskie firmy wchodzą do krajów arktycznych. Największy potencjał mają Dania i Grenlandia

    Polskie firmy wchodzą do krajów arktycznych. Największy potencjał mają Dania i Grenlandia

    Szacuje się, że kraje skandynawskie odpowiadają za ponad 7 proc. polskiego eksportu. Potencjał regionu - dodatkowo z krajami takimi jak Islandia, Kanada, a także z Grenlandią i Wyspami Owczymi - jest jednak większy. To na ten obszar ukierunkowany jest program rozwoju eksportu Go Arctic. Trwają rozmowy między resortem rozwoju a PAIiIZ na temat kształtu, w jakim program ten mógłby być kontynuowany. Na współpracy zyskać mogą przede wszystkim sektory budownictwa energooszczędnego i odnawialnych źródeł energii.