mobtech - górnicy

Artykuły - Górnicy (1)

  • Telefon ratuje życie

    Telefon ratuje życie

    Uwięzieni pod ziemią górnicy ocaleli dzięki telefonicznej łączności z ratownikami.