Główny Geolog Kraju

Artykuły - Główny Geolog Kraju (16)

 • Polska Służba Geologiczna będzie organem państwa

  Polska Służba Geologiczna będzie organem państwa

  W najbliższych miesiącach resort środowiska zaproponuje uproszczenia inwestycyjne przy poszukiwaniu metali i kopalin oraz zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przy udzielaniu koncesji - poinformował wiceminister środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.
 • Jędrysek zapowiada powstanie służby geologicznej

  Jędrysek zapowiada powstanie służby geologicznej

  - Chcę, żeby powstała służba geologiczna, będzie ona wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, tu nie będzie żadnych zwolnień - zapowiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.
 • Za 20 lat skończą się zasoby węgla brunatnego

  Za 20 lat skończą się zasoby węgla brunatnego

  - Polskie zasoby węgla brunatnego skończą się w ciągu najbliższych 20 lat, a wydobywanie węgla kamiennego przestało się opłacać, co sprawia, że jego import stale rośnie. Należy więc znaleźć inne źródła energii, bo upadł mit, że polska energetyka jest samowystarczalna - uważa dr Michał Wilczyński, były Główny Geolog Kraju.
 • We wtorek poznamy wysokość nowych podatków

  We wtorek poznamy wysokość nowych podatków

  We wtorek poznamy wysokość podatków, które za wydobycie gazu łupkowego mają płacić koncerny energetyczne - dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa. Wiceminister środowiska i główny geolog kraju, Piotr Woźniak, w rozmowie z IAR przekonuje, że ujawnienie propozycji ma "skrócić dyskusję na ten temat".
 • Woźniak: Do końca tego roku 34 odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego

  Woźniak: Do końca tego roku 34 odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego

  - Ministerstwo Środowiska oczekuje, że do końca roku wykonanych będzie w Polsce nie więcej niż 34 odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego - poinformował w Sejmie na posiedzeniu podkomisji ds. energetyki główny geolog kraju i wiceminister środowiska Piotr Woźniak.
 • We wrześniu poznamy szczegóły nowego podatku

  We wrześniu poznamy szczegóły nowego podatku

  Z początkiem września gotowy będzie projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów. Zostanie on przedstawiony do dyskusji m.in. przedstawicielom przemysłu - powiedział w TVN CNBC Piotr Woźniak, główny geolog kraju i wiceminister środowiska. Zapewnił, że opodatkowanie wydobycia musi być odpowiednio niskie, by zachęcić inwestorów do wchodzenia na nasz rynek. Dyskutowane są dwa modele - partycypacyjny i kontrolno-nadzorczy. Woźniak opowiada się za pierwszą opcją.
 • Państwo powinno mieć pełną kontrolę nad wydobyciem

  - Rząd stoi przed wyborem modelu eksploatacji gazu łupkowego; dobry model to taki, który gwarantuje kontrolę państwa nad wydobyciem - uważa Główny Geolog Kraju, wiceminister środowiska Piotr Woźniak.
 • Poszukiwania gazu z łupków w Polsce - raport zaawansowania

  Poszukiwania gazu z łupków w Polsce - raport zaawansowania

  Najwięcej wierceń poszukiwawczych w Europie jest właśnie w Polsce. - Polska jest od początku liderem poszukiwań gazu łupkowego. Inwestorzy przestrzegają zobowiązań - nie zanotowaliśmy żadnych większych uchybień. Wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego przyspieszają. - podkreśla nadzorujący proces Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
 • Woźniak: Podatki nie są najważniejsze w ustawie węglowodorowej

  Woźniak: Podatki nie są najważniejsze w ustawie węglowodorowej

  - Najważniejsze w projekcie ustawy dotyczącej wydobywania węglowodorów są regulacje rynku wydobywczego, a nie kwestie podatkowe - mówi wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Woźniak.
 • Ile mamy gazu łupkowego w Polsce?

  Minister gospodarki Waldemar Pawlak ocenia, że polskie zasoby gazu łupkowego są "na bardzo znaczącym poziomie przemysłowym". Kilka dni temu główny geolog kraju Piotr Woźniak, podczas spotkania w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskich służb geologicznych przyznał, że złoża gazu łupkowego w Polsce są znacznie skromniejsze niż pierwotnie szacowano.

Filmy - Główny Geolog Kraju (1)

 • Kończy nam się węgiel brunatny

  Polskie zasoby węgla brunatnego skończą się w ciągu najbliższych 20 lat, a wydobywanie węgla kamiennego przestało się opłacać, co sprawia, że jego import stale rośnie. Należy więc znaleźć inne źródła energii, bo upadł mit, że polska energetyka jest samowystarczalna – uważa dr Michał Wilczyński, były Główny Geolog Kraju.