Biznes - głosy

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Głosy (Film (2014)[The Voices] Reż.Marjane Satrapi) , Głosy (Film (2005)[White Noise] Reż.Geoffrey Sax)

Artykuły - Głosy (275)

 • chwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 30/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Wieruchowie w dniu 22 października 2010 roku. Uchwała nr 01/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadz
 • Uchwały NWZA Emperia Holding SA z dnia 13 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 57/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 października 2010 r., oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek
 • Projekty uchwal na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A.

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spólki WISTIL S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwa dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 10 listopada 2010 roku, na podstawie par.38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie infromacji bieżących i okresowych oraz warunku uznawania za równoważne infromacji wymaganych przepis
 • Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 08 października 2010 r.

  Raport bieżący nr 35/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 października 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie wybor
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 5 października 2010 r. wraz z wynikami głosowań.

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 5 października 2010 r. następujące uchwały: Uchwała 1/ 2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajn
 • Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 29.09.2010r.

  Raport bieżący nr 100/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2010 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeks
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010

  Raport bieżący nr 29/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w W
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Raport bieżący nr 63/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe I. Oświadczenie Zarządu GF PREMIUM S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd GF PREMIUM S.A. informuje, że spółka otrzymała żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które wpłynęło od akcjonariusza uprawnionego zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia takiego żądania. Żądanie zawierało następującą propozycję porządku obrad: 1)
 • Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

  Raport bieżący nr 64/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2010 r. z dnia 02.08.2010 r., przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Raport bieżący nr 66/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku. MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów; Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;