fundusze inwestycyjne

Artykuły - Fundusze inwestycyjne (4)

 • Fundusze inwestycyjne tracą grube miliardy złotych

  Fundusze inwestycyjne tracą grube miliardy złotych

  Czerwiec przyniósł kolejny spadek wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie zmniejszyła się w minionym miesiącu o -1,3%, czyli o -3,8 mld zł do poziomu 280,2 mld zł.
 • Niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania

  Niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania

  Brak podwyżek stóp procentowych uderza w oszczędzających na lokatach. Szukają więc bardziej zyskownych form inwestycji.
 • Ciężki miesiąc dla klientów funduszy

  Ciężki miesiąc dla klientów funduszy

  To był ciężki miesiąc dla posiadaczy jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. W czerwcu rynki akcji od Chin, przez Europę, na Ameryce Południowej kończąc, notowały spadki.
 • Izraelska lekcja dla polskich innowacji

  Izraelska lekcja dla polskich innowacji

  - Polski rynek jest chłonny innowacji. Jak widzę jakie są możliwości w bankowości internetowej czy mobilnej w Anglii, w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, to jesteśmy 20 lat do przodu. Mamy ciekawsze rozwiązania, nie tylko po stronie podaży.
 • Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, do 284,1 mld zł - wynika ze wspólnego raportu IZFiA oraz Analiz Online. Fundusze dłużne doświadczyły największego spadku aktywów od blisko trzech lat.
 • Altus TFI podpisał z Esaliens TFI

  Altus TFI podpisał z Esaliens TFI

  Altus TFI podpisał z Esaliens TFI porozumienie w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia spółek, do którego, zgodnie ze wstępnym harmonogramem, dojść ma na przełomie października i listopada 2018 r. Synergie kosztowe będące efektem połączenia szacowane są na 10,25 mln zł w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie.
 • MIFID II - czy jest się czego bać?

  MIFID II - czy jest się czego bać?

  Dyrektywa unijna MIFID II, która weszła w życie 3 stycznia 2018 r., przyniosła szereg zmian w dystrybucji produktów finansowych, m.in. konieczność informowania z wyprzedzeniem o wszystkich kosztach związanych z transakcją.
 • Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  - W kwietniu najwięcej dały zarobić fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+3,9%) - Największych strat doświadczyły fundusze akcji tureckich (-5,7%).
 • LEI - kod, bez którego nie można sfinalizować transakcji. Kto musi go mieć?

  LEI - kod, bez którego nie można sfinalizować transakcji. Kto musi go mieć?

  Nowe wymogi sprawozdawcze państw Unii Europejskiej nakładają na osoby prawne obowiązek legitymowania się podczas dokonywania transakcji na rynku kapitałowym kodem Legal Entity Identifier (LEI), czyli światowym Identyfikatorem Podmiotu Prawnego. Brak ważnego kodu LEI od 3 stycznia 2018 r. skutkuje wstrzymaniem możliwości realizacji transakcji brokerskich na rachunku.
 • Historia pisana technologią

  Historia pisana technologią

  O tym jak ważną rolę na globalnej mapie innowacji odgrywa Izrael świadczy kilka faktów. Izrael jest numerem 1 na świecie pod względem inwestycji Venture Capital (VC) per capita i jako procent PKB; koncentracji start-upów (jeden start-up przypada na 400 osób) i osób zatrudnionych w sektorze badań i rozwoju (B&R, z koncentracją na poziomie 140 osób na 10 tys. obywateli).

Filmy - Fundusze inwestycyjne (8)

 • Niełatwe czasy dla obligacyjnych funduszy inwestycyjnych

  Nadchodzące lata będą wymagały od funduszy inwestycyjnych znacznie większego wysiłku i nowatorskiego podejścia do zarządzania portfelami obligacji. Pieniądze klientów będzie znacznie trudniej pomnożyć. Trudniej też będzie na tym zarabiać na taką skalę jak kilka lat temu czy choćby w bardzo korzystnym 2014 roku. Fundusze inwestycyjne, które będą tylko kopiowały portfele innych, mogą mieć niebawem problem z przyciągnięciem inwestorów. O ile jeszcze w 2014 roku obligacje skarbowe cieszyły się dużym powodzeniem, o tyle obecnie ich rentowność spadła do bardzo niskiego poziomu. Cały czas są one dobrą alternatywą dla lokat bankowych, jednak na 6-7-proc. zwroty z inwestycji nie ma co liczyć ani dziś, ani w najbliższej przyszłości. – Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wzrost gospodarczy jest znacznie niższy niż miało to miejsce jeszcze przed kryzysem – podkreśla Paweł Gołębiewski, zarządzający BPH TFI. – Część krajów zamknęła się też na wymianę handlową. Obserwujemy do tego bardzo silne redukcje stopy bazowej ze strony głównych banków centralnych, często blisko zera, a również długoterminowe rentowności obligacji skarbowych, zarówno nominalne, jak i realne, oscylują blisko zera.
 • Polacy wracają do funduszy inwestycyjnych

  Rośnie zainteresowanie Polaków funduszami inwestycyjnymi. Obecnie już niespełna 20 procent z nas posiada jednostki funduszy inwestycyjnych, a kolejne 9 procent przymierza się do ich zakupu – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Deutsche Banku. Do rosnącej popularności TFI przyczynia się coraz niższe oprocentowanie lokat i coraz większa wiedza na temat różnych metod inwestowania. Z badania Deutsche Banku wynika, że inwestowaniem w fundusze zainteresowani są głównie ludzie dobrze zarabiający. Wśród tych, którzy zarabiają miesięcznie poniżej 3 tys. zł, jednostki udziału posiada ok. 11 proc. Dla zarabiających więcej niż 3 tys. zł średnia ta wynosi już 46 proc. Wśród Polaków z zarobkami w przedziale 4-4,9 tys. zł oszczędności w funduszach trzyma ponad połowa ankietowanych (prawie 52 proc.). - Wśród Polaków nadal jest przekonanie, że aby inwestować w fundusze, trzeba mieć duże kwoty. Tymczasem jest to nieprawda. W zależności od funduszy minimalna kwota to może być nawet 50, 100 lub 150 zł. Przy pierwszej wpłacie czasami jest to większa kwota. Po raz kolejny musimy obalić mity związane z inwestowaniem w fundusze – mówi Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Deutsche Banku. Przed inwestycją w fundusze powstrzymuje Polaków głównie obawa przed porażką. Ponad 38 proc. ankietowanych obawia się utraty kapitału, podobna grupa ocenia, że brak jej wolnych środków do zainwestowania. Postrzegają je jako produkt wymagający dużej wiedzy o rynku – stwierdziło tak 37 proc. pytanych. Z badań wynika, że Polacy mają umiarkowaną skłonność do ryzyka. Jako społeczeństwo indywidualistyczne jesteśmy znacznie roztropniejsi w inwestycjach od społeczeństw kolektywistycznych, jakie tworzą mieszkańcy Azji. Mamy też złe doświadczenia historyczne i nie ufamy instytucjom.
 • "Nasze społeczeństwo się bogaci"

  Spadające stopy procentowe powodują, że klienci chętnie szukają nowych rozwiązań finansowych. Chcą tym samym osiągnąć wyższy zysk z inwestycji - mówi Beata Majewska, dyrektor Departamentu Private Banking w Deutsche Bank.
 • Właściwe strategie inwestycyjne na instrumentach pochodnych szansą na dobre zyski

  Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe mogą zwiększyć wolumen transakcji na warszawskiej giełdzie. Doradcy inwestycyjni podkreślają, że właściwe strategie inwestowania mogą przynieść znacznie wyższe zyski niż odsetki osiągane w bankach czy wypracowywane przez fundusze inwestycyjne. By zmniejszyć ryzyko, należy jednak dywersyfikować inwestycje. – Z mojego punktu widzenia to jest największe rozczarowanie, że instrumenty, jak futures i opcje, nie przyjęły się, ich wolumen jest niski. Zróbmy coś, żeby uaktywnić ten rynek, bo to jest jedna z dróg, dzięki której inwestorzy mogą zarobić i spekulanci mogą zarobić. Szkoda, że jest ta stagnacja. Miejmy nadzieję, że to się ruszy – ocenia Zenon Komar, doradca i bankier inwestycyjny.