frankowicze

Artykuły - Frankowicze (300)

Filmy - Frankowicze (30)

 • Frankowicze kontra banki

  Warszawski Sąd Okręgowy w miniony piątek unieważnił umowę kredytu frankowego państwa Dziubaków. Wyrok ten jest precedensowy i jest dobrą wiadomością dla innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. W studiu „Dzień Dobry TVN” Justyna Dziubak opowiedziała o całym procesie. Ile trwała jej walka z bankiem? (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • Spory frankowiczów z bankami - jakie oświadczenia składać?

  Po ogłoszeniu wyroku TSUE dotyczącego frankowiczów, coraz więcej klientów otwiera postępowanie sądowe w swojej sprawie. Banki próbują wielu sposobów, by zmienić niekorzystną dla nich sytuację. Już na etapie toczenia się spraw pełnomocnicy prawni banków chcą wymagać od pozywających podpisania oświadczenia, że klienci są świadomi konsekwencji unieważnienia umowy kredytowej. Prawnicy wspierający frankowiczów ostrzegają, że banki mogą te oświadczenia wykorzystywać w późniejszych rozprawach. Należy więc unikać podpisywania takich oświadczeń i jednoznacznego wskazywania, że kredytobiorca jest świadom konsekwencji unieważnienia umowy. Coraz częściej jednak same sądy również zadają takie pytanie kredytobiorcom. Podpowiadamy, jak się do takiego pytania ustosunkować. – Po pierwsze należy wskazać, że jest się świadomym tego, że roszczenia banku się przedawniają. Bank nie ma żadnej podstawy prawnej na pobieranie odsetek za bezumowne korzystanie z kapitału – zaś roszczenie o odsetki za korzystanie z kapitału przedawnia się razem z roszczeniem głównym o kapitał kredytu, czyli po trzech latach – powiedziała serwisowi eNewsroom Barbara Garlacz, radczyni prawna. – Następnie należy wskazać, że jest się świadomym tego, że sąd krajowy jest związany orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank nie może więc otrzymać odsetek, ponieważ byłoby to sprzeczne z tak zwanym „efektem odstraszającym”, obowiązującym pod artykułem 7 dyrektywy 93/13. W ostateczności należy wskazać, że sąd krajowy – na podstawie artykułu 76 konstytucji RP – ma obowiązek chronić konsumenta. Takie oświadczenie kredytobiorca może złożyć na etapie rozstrzygania sporu o nieważność umowy. Należy jednak unikać jednoznacznego wskazywania, czy kredytobiorca jest świadom tych konsekwencji – gdyż nie jest to przedmiotem sporu w sprawie o nieważność umowy – radzi Garlacz.
 • Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubaków zwiększa szanse wszystkich frankowiczów

  Po orzeczeniu TSUE dotyczącym rodziny Dziubaków mamy rosnącą tendencją ogłaszania wyroków korzystnych dla kredytobiorców. W październiku takich wyroków było 60 proc. Natomiast już w listopadzie 70 proc. wyroków było sukcesem frankowiczów. 3 stycznia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, po której został ogłoszony wyrok w sprawie z powództwa państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Odroczenie rozprawy na 2020 r. spowodowane było dopuszczeniem przez Sąd pisemnego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Po stronie konsumentów, oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, przystąpił również Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie i Prokurator Regionalny w Warszawie. Rzecznik Finansowy przedstawił natomiast sądowi swój istotny pogląd czyli ekspertyzę prawno-finansową.
 • Kolejne sądy orzekają na korzyść frankowiczów – umowa z Getin Noble Bank prawomocnie nieważna

  Zapadł już wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tak zwanej „polskiej sprawie frankowej”, ale w naszym rodzimym sądownictwie wciąż odbywają się rozprawy. W warszawskim sądzie apelacyjnym odbyła się rozprawa dotycząca umowy kredytowej w Getin Noble Bank. Umowa zawierała nieuczciwe postanowienia, sąd okręgowy uznał ją więc za nieważną. Od tego wyroku bank złożył apelację, domagając się uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji, lub jego zmiany. Rozprawa apelacyjna odbyła się w dniu pierwszego października, czyli przed pojawieniem się wyroku TSUE. Wyrok sądu apelacyjnego oddalił apelację banku.