Franciszek Niepokólczycki

Artykuły - Franciszek Niepokólczycki (2)

  • 10 września 1947 r. Wyrok w procesie II Zarządu Głównego WiN

    10 września 1947 r. Wyrok w procesie II Zarządu Głównego WiN

    W zakończonym 10 września 1947 roku krakowskim procesie działaczy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego wydano osiem wyroków śmierci.
  • Kto chce być wolny… Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

    Kto chce być wolny… Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

    „Przeszło 5 lat walczyła Polska Podziemna – trzon Narodu – o pełną wolność i niezawisłość opierając się wyniszczającej okupacji niemieckiej. Zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego – Armia Krajowa w walce tej szczególnie dotkliwe poniosła ofiary, ofiary, które duchowych jej spadkobierców zobowiązują do dalszej, uporczywej walki nad realizacją ideału, który przyświecał naszym poległym towarzyszom broni” – pisali założyciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.