Biznes - food

Artykuły - Food (374)

 • Zmiana adresu siedziby Spółki

  Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w dniu 12.07.2016 r uchwałą nr 1/7/2016 postanowił o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Ogrodowa 72/74; 91-071 Łódź, na: ul. Karolewska 1; 90-560 Łódź Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Jerzy Gądek - Prezes Zarządu
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 08.07.2016r (po zarządzonej przerwie)

  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd M FOOD SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po zarządzonej przerwie w dniu 8 lipca 2016 roku: 1. V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Z
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 8 lipca 2016r

  Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku (po zarządzonej przerwie w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alterna
 • Informacja o przyjęciu przez Spółkę Premium Food Restaurants S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania

  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Premium Food Restaurants SA informuje, że w dniu 1 lipca 2016r. Uchwałą Nr 2 przyjął do stosowania w Spółce Indywidualny Standard Raportowania dla Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego raportu, mając na uwadze, że: 1) z dniem 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie bezpośrednio obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
 • Informacja o przyjęciu przez Spółkę Premium Food Restaurants S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania

  Zarząd Premium Food Restaurants SA informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. Uchwałą Nr 2 przyjął do stosowania w Spółce Indywidualny Standard Raportowania dla Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego raportu, mając na uwadze, że: 1) z dniem 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie bezpośrednio obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2016r

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd M FOOD SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku: 1. V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgrom
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

  Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, zrezygnowało z głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skruta
 • Istotna informacja

  Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na: - przystąpienie Spółki do umowy o współpracy w zakresie zaw
 • Wyższy VAT na jedzenie w fast foodach. Tak zdecydował minister finansów

  Wyższy VAT na jedzenie w fast foodach. Tak zdecydował minister finansów

  Zła wiadomość dla wielbicieli ulicznego jedzenia. Fast foody będą obłożone wyższym podatkiem VAT - zdecydował minister finansów, wydając nową interpretację przepisów podatkowych. Do tej pory VAT na takie jedzenie wynosił 5 procent. Teraz jest to już 8 procent.
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2016 roku

  Zarząd Spółki Premium Food Restaurants S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 13 czerwca 2016 r.: 1. Marek Tymiński - 4 176 452 głosów, stanowiących 82,7% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 73,9% ogólnej liczby głosów 2. Aleksandra Tymińska - 873 029 głosów, stanowiących 17,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,45% ogólnej liczby głos