Fon SA

Artykuły - Fon SA (546)

 • Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .

  Raport bieżący nr 17/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padewskiego 18C . Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;Opis OGŁOSZENIE.pdf; Fo
 • Pośrednie nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta przez Atlantis S.A. w Płocku. Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku. Załączniki: Plik;OpisIzabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu
 • Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON S.A. w Płocku

  Raport bieżący nr 14/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale złożone przez Pana Mariusza Patrowicza. Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku. Załączniki: Plik;OpisIzabela - Jarota-Wahed
 • Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale własnym

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.02.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku oraz Pana Damiana Patrowicza. Treść zawiadomień zawarta jest w załącznikach. Załączniki: Plik;Opis zawiadomienie I.pdf; zawiadomienie II.pdf; Izabela Jarota-Wahed - Pezes Zarządu
 • Zmiany w akcjonariacie Emitenta

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Emitenta - spółki FON SA o zmianie stanu posiadania w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Pełna treść zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisIzabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 FON SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r.

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r., dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, która wystąpiła we fragmencie komunikatu mówiącego o aktualnej wysokości kapitału i liczbie akcji, na jaką kapitał się dzieli: Podano liczbę akcji 1.008.635.131 a powinno być 1.008.035.131. Zarząd Emitenta informuje, że pozostała treść k
 • Pośrednie nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 4.02.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FON SA z siedzibą w Płocku złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. Załączniki: Plik;OpisAnna Sobol - Prezes Zarządu
 • Zawiadomienie o zmianie stanu pośredniego posiadania akcji spółki Fly.pl S.A

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04-02-2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Fon S.A. z siedzibą w Płocku o zmianie stanu pośredniego posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku Załączniki: Plik;OpisAgnieszka Gujgo - Prezes Zarządu
 • Nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta z dnia 01.02.2013 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie przez FON S.A. w Płocku. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisJacek Koralewski - Prezes Zarządu