fiskus

Artykuły - Fiskus (1296)

 • Obywatel nie powinien płacić za błędy państwa, ale bywa inaczej

  Obywatel nie powinien płacić za błędy państwa, ale bywa inaczej

  Organy nie zwracają z urzędu kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych na podstawie decyzji wymiarowej, która została później uchylona przez sąd - twierdzi Fundacja Praw Podatnika. Resort finansów zaprzecza. A podatnicy nie wiedzą nawet, że powinni dostać te pieniądze z powrotem.
 • Felieton Gwiazdowskiego: Państwo opodatkowuje, co opodatkować może

  Felieton Gwiazdowskiego: Państwo opodatkowuje, co opodatkować może

  Po trzech miesiącach pisania skończyły mi się uszczypliwości pod adresem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości. Ale fiskus - idąc za linią orzeczniczą sądu - postanowił opodatkować sprzedaż rozbitego samochodu!
 • Jak podpisywać e-dokumenty podatkowe?

  Jak podpisywać e-dokumenty podatkowe?

  Podatnicy od lat przesyłają deklaracje, zeznania czy informacje podatkowe przez internet. Epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystanie z elektronicznych środków komunikacji stało się powszechniejsze także na innych płaszczyznach, np. w zakresie składania wniosków, odwołań czy ponagleń. To zasługa m.in. bezpłatnych metod uwierzytelniania podań: profilu zaufanego i podpisu osobistego.
 • Dane z MF: W cztery miesiące fiskus rozłożył na raty 1,2 mld zł podatków. To blisko 2 razy więcej niż rok temu

  Dane z MF: W cztery miesiące fiskus rozłożył na raty 1,2 mld zł podatków. To blisko 2 razy więcej niż rok temu

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, blisko 59 tys. wniosków ws. rozłożenia podatków na raty zostało złożonych od marca do czerwca br. To o ponad 2,6 tys. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Wtedy łączna kwota z decyzji rozłożenia na raty wyniosła przeszło 603 mln zł. Ostatnio była ona prawie 2 razy wyższa. Największy udział w niej miał VAT - ponad 732 mln zł, rok wcześniej - przeszło 340 mln zł. Natomiast najczęściej wnioskowano ws. podatku dochodowego od osób fizycznych - po 31 tysięcy razy w analizowanych okresach.
 • Skarbówka planuje zakup luksusowych limuzyn!

  Skarbówka planuje zakup luksusowych limuzyn!

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje zakup luksusowych samochodów - informuje "Fakt". To nie będzie tani zakup.
 • Umowa o współdziałanie z fiskusem

  Umowa o współdziałanie z fiskusem

  Duże firmy mogą od 1 lipca 2020 r. występować do szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Jej podpisanie zależy od uzyskania pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego. Pilotażowo, w ciągu najbliższych trzech lat, programem tym ma być objętych 20 podmiotów.
 • Tajemnice skarbowe nie tylko w rękach skarbówki

  Tajemnice skarbowe nie tylko w rękach skarbówki

  Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych umożliwiły fiskusowi przekazywanie informacji o podatnikach prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poszerzyły też zakres współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Izbą Rozliczeniową.
 • Według organów podatkowych słuszna wykładnia przepisów to taka, która pozwoli ściągnąć z podatnika jeszcze więcej

  Według organów podatkowych słuszna wykładnia przepisów to taka, która pozwoli ściągnąć z podatnika jeszcze więcej

  Jeśli przedsiębiorca płaci podatki, to przecież może ich płacić więcej. Urząd skarbowy domagał się zapłaty wyższych podatków od spółki organizującej turnieje gry w pokera, bo tak interpretował na jej niekorzyść – wydawać by się mogło – jasne przepisy ustawy hazardowej, w oparciu o które działała.
 • "Rzeczpospolita": Skarbówka wraca do kontrolowania

  "Rzeczpospolita": Skarbówka wraca do kontrolowania

  Biznes odetchnął na kilka tygodni od kontroli skarbówki. Jednak czas ulgi właśnie się kończy. W okresie odmrażania gospodarki urzędnicy wracają do aktywności sprzed wybuchu pandemii - donosi we wtorek "Rzeczpospolita".
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

  Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

  Zgodnie z zasadą prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych powinno ono być postępowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje się równo interesy Strony i Skarbu Państwa, a wątpliwości zgodnie z zasadą "in dubio pro tributario" rozstrzyga się na korzyść podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale też polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wolą nie pamiętać, została wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 2019.05.14), zwanej dalej "Ordynacją podatkową" za sprawą art. 2a, który brzmi: "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Filmy - Fiskus (16)

 • Fiskus próbuje opodatkować dziedziczenie przedsiębiorstw

  Od ponad roku obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Fiskus stara się wykorzystać ustawę do nakładania dodatkowych podatków. Ustawa umożliwiła przedłużenie bytu prawnego przedsiębiorstwa w przypadku śmierci jego właściciela. Przed tymi zmianami, w takim przypadku ulegała zakończeniu jego działalność gospodarcza i wygasały zawarte umowy.
 • Czy podatnik powinien podpisać umowę o współdziałaniu z fiskusem

  Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy o współdziałaniu podatnika z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Program ten jest dobrowolny. Umowę o współdziałaniu będą mogli zawrzeć podatnicy, których przychód z poprzedniego roku stanowi równowartość co najmniej 50 mln euro
 • Niepokojące działania organów podatkowych: ingerują w decyzje zarządów firm

  Fiskus coraz częściej ingeruje w decyzje zarządów firm. Próbuje oceniać czy firma może mieć odrębne spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją, jakie wydatki i inwestycje są słuszne. My bijemy na alarm, słyszymy w kancelarii prawniczej Ożóg Tomczykowski
 • Fiskus blokuje konta bankowe

  STIR to system gromadzenia i analizy danych o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem wszystkich rachunków bankowych w kraju i przekazywania ich wielu różnym organom państwowym: szef KAS, ale też ABW, CBA, Agencji Wywiadu.