Biznes - FIS

Artykuły - FIS (2)

  • Połączenie WKRY S.A. i FIS Sp. z o.o.

    Raport bieżący nr 90/2005 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 84/2005 opublikowanego w dniu 2 grudnia 2005 r. Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż WKRA S.A. â�� spółka zależna od WSiP S.A. â�� uzyskała informację, że w dniu 20 grudnia 2005 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru WKRY S.A. połączenia
  • Wyrażenie zgody na plan połączenia spółek WKRA i FIS

    Raport bieżący nr 84/2005 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd WSiP S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WKRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 statutu WKRA S.A. wyraziło zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 5 października 2005 r. przez Zarządy spółek FIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i WKRA S.A. W oparciu o ten plan postan