finanse publiczne

Artykuły - Finanse publiczne (108)

Filmy - Finanse publiczne (8)

 • Czy potrzeba zawieszenia reguły wydatkowej?

  Wysokość wydatków publicznych ograniczona jest algorytmem, zwanym regułą wydatkową. Określa ona maksymalną ilość wydatków rządu w rocznym budżecie, uzależnioną od poziomu inflacji. Ogranicza to zadłużenie państwa i powiększanie deficytu finansowego. Reguła posiada jednak klauzulę wyjścia, która pozwala na zawieszenie jej stosowania w szczególnych przypadkach. Powodem do tego może być na przykład kryzys, którego teraz doświadczamy. Recesja gospodarcza spowodowana przez epidemię koronawirusa wymaga tego, by dużą ilość pieniędzy państwowych przeznaczyć na wsparcie pracowników i przedsiębiorców, cierpiących podczas gospodarczego lockdownu. By te pieniądze wydać, rząd musi zrewidować działanie reguły wydatkowej. Ministerstwo Finansów ogłosiło więc niedawno plany wprowadzenia specjalnego trybu, który określa warunki zawieszenia reguły i powrotu do jej przestrzegania po zakończeniu kryzysu.
 • Kto najwięcej zyskuje na preferencjach podatkowych?

  Na wydatkach socjalnych i preferencjach podatkowych najbardziej zyskały najbogatsze gospodarstwa domowe. Mamy też chroniczny problem z finansami publicznymi.
 • Decyzja będzie finansowo bolesna dla Polski

  W piątek agencja Moody's obniży rating Polski, taki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Polski. Osłabi się polska waluta. Wzrosną koszty obsługi długu publicznego.
 • Rząd powinien ponownie przemyśleć plany wydatków sektora finansów publicznych, żeby nie wpaść w pułapkę

  W lipcu agencje S&P i Fitch poddadzą Polskę kolejnej ocenie wiarygodności kredytowej. Istnieje ryzyko, że obniżka ratingu przez pierwszą z nich w styczniu br. nie była ostatnim tego typu zdarzeniem. Wpłynąć na to może m.in. obawa o osłabienie klimatu inwestycyjnego w kraju. Agencje ratingowe regularnie oceniają wiarygodność kredytową Polski. Zdaniem Michała Oleszkiewicza z Templeton Asset Management (Poland) TFI, agencje obawiają się wzrostu wydatków sektora publicznego w wyniku realizacji m.in. programu Rodzina 500 plus, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, obniżenia wieku emerytalnego oraz modyfikacji stabilizującej reguły wydatkowej w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Ich niepokój budzi także brak pewności względem polityki pieniężnej kraju, dyskusyjna niezależność banku centralnego oraz trwający kryzys konstytucyjny.