FH Jago SA

Artykuły - FH Jago SA (98)

 • Informacja o zamierzeniach Zarządu Firmy Handlowej JAGO S.A. w upadłości likwidacyjnej

  Raport bieżący nr 23/2012Podstawa prawna: W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 kwietnia 2012 roku dotyczącą ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku Firmy Handlowej JAGO S.A. z siedzibą w Książenicach Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację o działaniach jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie. Zarząd zgadza się z konkluzjami zawartymi w opinii biegłego sporządzonej na żądanie Sądu wyrażone w postanowieniu z dnia 28 lutego 2012
 • Rejestracja zmian w Statucie FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 86/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Firmy Jago SA informacje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2011 r. zarejestrował zmiany statutu Spółki uchwalone na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia, o których spółka informowała raportem bieżącym nr 82/2011. Tekst jednolity Statutu sporządzony na podstawie
 • Zbycie akcji przez przez S1 Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 67/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 marca 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. i znajdujących się w obrocie, przez spółkę S1 Sp. z o.o., tj. spółkę zależną od FH JA
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 45/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 09 lutego 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach. Za
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 36/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 04 lutego 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach. Za
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 26/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 21 stycznia 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 23/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 stycznia 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 22/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 19 stycznia 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 20/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 18 stycznia 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.
 • Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

  Raport bieżący nr 19/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17 stycznia 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.