FAST

Artykuły - FAST (307)

 • Teleskop FAST zostanie otwarty na międzynarodowe zespoły naukowców

  Teleskop FAST zostanie otwarty na międzynarodowe zespoły naukowców

  Chiński teleskop FAST zostanie otwarty dla zespołów międzynarodowych naukowców. Konstrukcja posiada 500 metrów średnicy i jest obecnie największym radioteleskopem na świecie.
 • Chiński teleskop FAST rozpocznie poszukiwanie życia pozaziemskiego

  Chiński teleskop FAST rozpocznie poszukiwanie życia pozaziemskiego

  Chińczycy wykorzystają ogromny teleskop FAST do poszukiwania życia poza Ziemią. Konstrukcja posiada 500 metrów średnicy i została pierwotnie zbudowana w 2016 roku.
 • Radioteleskop FAST z pierwszym odkryciem

  Radioteleskop FAST z pierwszym odkryciem

  Nieco ponad rok po jego ukończeniu, 500-metrowy chiński teleskop sferyczny FAST dokonał swojego pierwszego odkrycia.
 • Chiny mają największy radioteleskop, ale nie ma kto go obsługiwać

  Chiny mają największy radioteleskop, ale nie ma kto go obsługiwać

  Chińczycy mają największy radioteleskop na świecie, ale póki co nie mają odpowiednich osób do jego obsługi.
 • Największy na świecie radioteleskop uruchomiony w Chinach

  Największy na świecie radioteleskop uruchomiony w Chinach

  Chińczycy uruchomili olbrzymi radioteleskop, który ma wielkość 30 boisk do piłki nożnej, a jego budowa kosztowała 160 milionów euro.
 • Największy radioteleskop świata ukończony

  Największy radioteleskop świata ukończony

  Chińska Akademia Nauk informuje o zakończeniu budowy wartego 180 mln dol. radioteleskopu. Urządzenie o rozmiarach 30 boisk piłkarskich i średnicy 500 m rozpocznie pracę we wrześniu. Będzie ono badać przestrzeń kosmiczną oraz poszukiwać śladów życia w kosmosie.
 • Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

  Raport bieżący nr 21/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył w ramach okresowego wykupu 104 sztuk obligacji serii L Emitenta o wartości nominalnej 10 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalne
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku: 1. Jacek Daroszewski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.625.000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000, Udzia
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

  Raport bieżący nr 18/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emi
 • Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

  Raport bieżący nr 19/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”), informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, natomiast Rada Nadzorcza Emitenta powołała Zarząd nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji zostali powołani: - Pan Andrzej Kiełczewski, - Pan Grzegorz