Famur SA

Artykuły - Famur SA (475)

 • Famur: Likwidacja oddziału - 200 osób straci pracę

  Famur: Likwidacja oddziału - 200 osób straci pracę

  Dotknięta kryzysem w górnictwie oraz skutkami pandemii koronawirusa Grupa Famur zlikwiduje oddział w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie wytwarzane są głównie przenośniki taśmowe. Pracę straci 198 osób, a 37 otrzyma propozycję przejścia do oddziałów w Katowicach i Nowym Sączu - podał Famur.
 • Famur zetnie pensje o 20 proc.

  Famur zetnie pensje o 20 proc.

  Famur podpisał z pracownikami porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20 proc., a tym samym o obniżeniu wynagrodzeń o jedną piątą, na okres trzech miesięcy, począwszy od maja 2020 roku. To kolejna decyzja władz spółki podyktowana skutkami pandemii koronawirusa.
 • Koronawirus uderzył w Famur, szykują się zwolnienia

  Koronawirus uderzył w Famur, szykują się zwolnienia

  Famur, zajmujący się produkcją maszyn dla górnictwa, zdecydował, że w związku ze spadkiem zamówień zamknie oddział produkujący przenośniki zgrzebłowe w Rybniku. Pracę stracą 204 osoby.
 • Powołanie osoby zarządzającej

  Raport bieżący nr 61/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie”)
 • Rejestracja akcji serii D FAMUR SA w KDPW

  Raport bieżący nr 60/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FAMUR S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. powziął wiadomość o wydanym w tym samym dniu komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej "KDPW”), który na podstawie Uchwały Zarządu KDPW Nr 525/17 określił datę rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 43.677.000 (czterdzieści trzy miliony sześć
 • Dopuszczenie do obrotu akcji serii D

  Raport bieżący nr 59/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FAMUR S.A. informuję, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwalę nr 988/2017 ("Uchwała”), na mocy której w tym samym dniu dopuszczonych zostało do obrotu na rynku regulowanym 43.677.000 (czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nomi
 • FAMUR dostarczył kompleks ścianowy do kopalni "Czertinskaja-Koksowaja"

  W ramach kontraktu realizowanego dla rosyjskiej spółki OOO "MMK - UGOL", FAMUR SA dostarczył kompleks ścianowy do kopalni "Czertinskaja-Koksowaja". Wartość umowy wynosi 17,5 mln euro.
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

  Raport bieżący nr 58/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FAMUR SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 26.01.2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku z dnia 31 sierpnia 2017 r. na dzień 30 września 2017 r.
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

  Raport bieżący nr 58/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FAMUR SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 26.01.2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku z dnia 31 sierpnia 2017 r. na dzień 30 września 2017 r.
 • Korekta raportu nr 52/2017 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ Equity I zp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Raport bieżący nr 52/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym (25.07.2017 r.) wpłynęła do spółki korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu ud