factory

Artykuły - Factory (260)

 • Zarejestrowanie obligacji serii B spółki Unified Factory S.A. w KDPW S.A.

  Raport bieżący nr 26/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unified Factory S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 10.000 obligacji na okaziciela serii B spółki Unified Factory S.A. oraz nadaniu im kodu PLDTBRK00045. Rejestracja obligacji nastąpi z dniem 20 października 2016 roku.
 • Pozwolenie na budowę budynku „Rebel II” na osiedlu Soho Factory w Warszawie przy ulicy Mińskiej

  Raport bieżący nr 29/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Soho Development S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Soho Factory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uzyskaniu w dniu 17 października 2016 r. prawomocnego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami i parkingiem podziemnym, oznaczonego jako Rebel II, który zostanie posadowiony w kwartale ulic Mińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej w Wa
 • Unified Factory S.A. zawarł umowę z firmą z Danii.

  Raport bieżący nr 24/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unified Factory S.A. podpisał umowę z Concare IT A/S z siedzibą w Ringsted, Dania. Jej przedmiotem jest wdrożenie systemu bazującego na rozwiązaniach platformy Customer Service Automation, a następnie wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji systemu /utrzymania/ przez okres 24 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Wdroże
 • Pierwsza umowa Unified Factory S.A. z partnerem z Rumunii.

  Raport bieżący nr 23/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unified Factory S.A. podpisał umowę z firmą pośredniczącą w sprzedaży oprogramowania mającą siedzibę w Rumunii. Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań platformy Customer Service Automation należących do Unified Factory S.A. oraz wsparcia serwisowego i konsultingowego w zakresie eksploatacji /utrzymania/ następujących modułów systemu: 1/ Unified Factory Communications (UFC) w
 • Zawarcie Umowy z Noble Securities S.A. na przeprowadzenie oferty obligacji serii B.

  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unified Factory S.A. ("Spółka”, "Emitent”) podaje do wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2016 r., Emitent zawarł z Noble Securities S.A. umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 000 000,00 zł ("Obligacje”) oraz wykonywanie czynności związanych z oferowaniem Obligacji, w tym w
 • Soho Development notuje straty w drugim kwartale

  Soho Development S.A. - deweloper działający w segmencie mieszkaniowo-komercyjnym, właściciel m.in. inwestycji Soho Factory i Cracovia Property - opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2016 roku (trzeci kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.).
 • Wprowadzenia Oferty Unified Factory S.A. na rynek amerykański i kanadyjski. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej.

  Raport bieżący nr 19/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unified Factory S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 16 sierpnia 2016 zawarł umowę Inwestycyjną z Partnerem, której celem jest wprowadzenie na rynek amerykański i kanadyjski rozwiązań technologicznych klasy Customer Service Automation służących automatyzacji wsparcia sprzedaży i obsługi klienta w oparciu o algorytmy pamięci asocjacyjnej (dalej: "Oferta Unified Factory S.A.”).
 • Raport Okresowy za II kwartał 2016 roku.

  Zarząd Unified Factory S.A. przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Maciej Okniński - Prezes Zarządu
 • Zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. i w konsekwencji przejęcie Mood Factory Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 60/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2016 z dnia 2 sierpnia br. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 98 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. od: - p. Michała Kornackiego – 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego oraz 22,3% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział); - p. Piotra Bielawskiego – 46 u
 • Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

  Raport bieżący nr 59/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2016 z dnia 1 sierpnia br. informuje, że w dniu dzisiejszym, w odpowiedzi na ofertę nabycia udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. złożoną przez Radę Nadzorczą Spółki członkom Zarządu Spółki, p. Michał Kornacki oraz p. Piotr Bielawski zdecydowali się przyjąć przedmiotową ofertę sprzedaży na rzecz IMS S.A. ws