Europo!"

Artykuły - Europo!" (6098)

 • Robinson Europe utrzymuje wzrost przychodów i rentown

  Robinson Europe S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zanotowała w 1 kw. roku obrotowego 2016/2017 ponad 36% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016. Emitent osiągnął również dodatni wynik na poziomie EBITDA i planuje wypłacić dywidendę.
 • Robinson Europe S.A. stawia na rozwój segmentu wędkarstwa

  Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła rok obrotowy 2015/2016 zyskiem netto w kwocie 371 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 14.661 tys. zł. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju segmentu wędkarstwa i planuje wydzielić segment sportowy.
 • Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Ronson Europe N.V.

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Ronson Europe N.V., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. właściwy sąd rejestrowy dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku umorzenia akcji w kapitale zakładowym Emitenta. W wyniku wpisu obniżenia kapitału zakładowego wartość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta wynosi 3.280.216,26
 • Gazprom podbija Europę

  Gazprom podbija Europę

  Udział Gazpromu w europejskim rynku gazu przekroczył w ubiegłym roku 34 proc. To najwięcej w historii. Rok wcześniej udział giganta wyniósł "tylko" 31 proc.
 • Ronson Europe N.V. Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ronson Europe N.V. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady.W Spółce nie funkcjonuje podział zad
 • Robinson Europe SA notuje wysoki zysk w roku obrotowym 2015/2016

  Robinson Europe SA, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, wypracowała w całym roku obrotowym 2015/2016 zysk netto w wysokości 440 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14 663 tys. zł. Emitent kontynuuje optymalizację procesów sprzedażowych oraz gospodarki magazynowej i liczy na pozytywny wpływ realizowanych działań w kolejnych kwartałach.
 • Włoskie banki ciągną Europę

  W zachodniej Europie włoskie banki ciągną giełdy regionu do góry. UniCredit - największy bank we Włoszech - może stanąć na nogi. Inwestorzy też już przygotowują się do środy - podają maklerzy.
 • Europa nie chce wycofania gotówki

  Europa nie chce wycofania gotówki

  Ponad 60 proc. badanych Europejczyków przeciwna likwidacji gotówki - najwięcej w Niemczech 73,8 proc. , w Polsce 54,8 proc. Zdaniem ekspertów płatności bezgotówkowe, choć bez wątpienia przyczyniły się do znacznego rozwoju handlu, nie są w stanie całkowicie zastąpić gotówki.
 • Robinson Europe podwaja zysk netto

  Robinson Europe, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła 3 kw. roku obrotowego 2015/2016 zyskiem netto na poziomie 213 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4.251 tys. zł. Spółka po trzech kwartałach roku obrotowego 2015/2016 wykonała już w ponad 80 proc. prognozę zysku na poziomie EBITDA.
 • Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A.

  Raport bieżący nr 12/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. ("Emitent”, "Spółka”) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 12 sierpnia 2016 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 610 (słownie: sześćset dziesięć) sztuk akcji Spółki po średniej ceni