etat

Artykuły - Etat (100)

 • Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

  Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

  Normy czasu pracy są jednakowe dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, a także na część etatu. Norma dobowa niepełnoetatowca wynosi zasadniczo 8 godzin, a tygodniowa - przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. ​Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania w miesiącu.
 • Pracodawcy szukają sposobów na zatrzymanie pracowników tymczasowych. Część z nich przejdzie na etat

  Pracodawcy szukają sposobów na zatrzymanie pracowników tymczasowych. Część z nich przejdzie na etat

  Z końcem listopada upłynął 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy. W wielu firmach, które opierają się w dużej mierze na pracownikach tymczasowych, może to oznaczać zmianę strategii zatrudnienia. 10 proc. tych pracowników prawdopodobnie znajdzie stałe zatrudnienie u danego pracodawcy - szacuje Polskie Forum HR. Problemem branży pozostaje dziś duża rotacja pracowników tymczasowych. Już teraz rynek kandydata powoduje, że utrzymanie pracownika przez 18 miesięcy jest sukcesem.
 • Polak na dwóch etatach. Rośnie liczba pracowników mających więcej niż jedno stałe zajęcie

  Polak na dwóch etatach. Rośnie liczba pracowników mających więcej niż jedno stałe zajęcie

  Rośnie liczba Polaków mających więcej niż jedno stałe zajęcie. To głównie efekt wzrostu popytu na pracę, ale i reformy systemu edukacji.
 • Praca tymczasowa już nas nie interesuje

  Praca tymczasowa już nas nie interesuje

  Niskie bezrobocie, brak rąk do pracy i nowe, ustawowe obostrzenia ograniczyły rynek zatrudnienia doraźnego. Szukający zajęcia wybierają stałe etaty.
 • Do 2020 roku 40 proc. pracowników będzie samozatrudnionych

  Do 2020 roku 40 proc. pracowników będzie samozatrudnionych

  Cyfrowa rewolucja sprawia, że rozwija się nowy trend: otwarta gospodarka. W 2020 roku blisko 40 proc. pracowników będzie samozatrudnionych. Zmiany wymagają od organizacji przystosowania się i odmiennego sposobu zarządzania. Wyzwaniem będzie też zabezpieczenie środowiska cyfrowego. Tylko platformy bezpieczeństwa, które obejmą całe ekosystemy biznesowe, pozwolą organizacjom w pełni otworzyć się na nowe możliwości. Taką platformą jest Samsung Knox, który pozwala w urządzeniu mobilnym oddzielić świat prywatny od służbowego, a w razie ataku odetnie dostęp do informacji.
 • Skutki obniżenia wielkości etatu

  Skutki obniżenia wielkości etatu

  Zmiana w trakcie miesiąca wymiaru etatu pracownika z pełnego na część etatu skutkuje zmianą zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika do przepracowania. Jednakże przepisy z zakresu prawa pracy nie regulują wprost zasad ustalania wymiaru czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę w takiej sytuacji. W praktyce wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie za pracę należy obliczyć oddzielnie za okresy przed zmianą etatu oraz po jego zmniejszeniu.
 • ​Łapówka za awans

  ​Łapówka za awans

  Co czwarty ankietowany zachowałby się nieetycznie, żeby pomóc sobie w karierze - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej EY. Rezultaty ankiety przedstawia czwartkowa "Gazeta Wyborcza".
 • Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze.
 • Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS

  Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych pracownika z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia istotne jest, czy umowę tę zawiera z podmiotem będącym jednocześnie jego pracodawcą (lub wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy) czy innym podmiotem niż własny pracodawca. Jeśli jest ona zawarta z obcym podmiotem, wówczas trzeba też wziąć pod uwagę wysokość przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy.
 • 75 proc. ludzkości bez etatu

  75 proc. ludzkości bez etatu

  Tylko jedna czwarta pracowników na świecie ma stałe zatrudnienie. Reszta pracuje na podstawie umów czasowych, częściowych lub w inny sposób nie dających stałego zatrudnienia, ostrzega raport Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Filmy - Etat (1)

 • Niemal połowa Polaków pracuje ponad normę!

  Ponad 40 procent dorosłych Polaków pracuje dłużej niż 50 godzin tygodniowo. To niekorzystne dla pracowników, którzy przez nadmierne obciążenie odczuwają rosnącą frustrację, a w efekcie dotyka ich wypalenie zawodowe. Jednak jego skutki są też groźne dla pracodawców. - To jest takie koło. Pracownik obawia się, że zostanie zwolniony i pracuje więcej, natomiast pracodawca widząc, że dany pracownik pracuje więcej niż 40 godzin dochodzi do wniosku, że to w pewnym momencie stało się normą. 40 godzin nominalnie, natomiast pracujemy więcej, bo tak zostało to przyjęte w naszej kulturze organizacyjnej - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Bartosz Makles, twórca platformy HR24.