energetyki

Artykuły - Energetyki (870)

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków popiera wprowadzenie podatku cukrowego

  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków popiera wprowadzenie podatku cukrowego

  "Polskie Stowarzyszenie Diabetyków popiera proponowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie w Polsce opłaty zwanej "podatkiem cukrowym" lub "podatkiem od cukru", nałożonej przede wszystkim na napoje słodzone.
 • Asseco rozwija się w Bydgoszczy

  Asseco, największa w Polsce oraz jedna z największych firm IT w Europie, rozwija swoją obecność w Bydgoszczy. Blisko 170 pracowników Asseco przeniosło się właśnie do najnowocześniejszego biurowca w mieście - Arkada Business Park przy ul. Fordońskiej 2. To z tego miejsca, zespoły Asseco będą realizować zaawansowane projekty informatyczne, przede wszystkim z obszaru energetyki i bankowości.
 • Energa za rozwojem morskich farm wiatrowych

  Energa Wytwarzanie, podtrzymując zainteresowanie obszarem morskiej energetyki wiatrowej, zgłosiła uwagi do Urzędu Morskiego dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Energa zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore, opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu.
 • Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 28/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że powziął wiado
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  Raport bieżący nr 18/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 18.07.2018 roku otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej "Prezes URE") zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez w.w organ, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a, a także art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz 755, 650, 685, 771
 • Dramatyczny wzrost cen na Towarowej Giełdzie Energii

  Dramatyczny wzrost cen na Towarowej Giełdzie Energii

  W ciągu ostatniego roku ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły o 50-60 proc. Zjawisko postanowił zbadać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli potwierdzą się podejrzenia o zmowę, to może być jedna z większych afer.
 • Polsce coraz trudniej będzie chronić kopalnie i energetykę węglową

  Polsce coraz trudniej będzie chronić kopalnie i energetykę węglową

  Polska jest krajem, który powoduje największe w Europie zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie to jest spowodowane w dużej mierze spalaniem węgla kamiennego. Polska chce jednak utrzymać wysoki udział węgla w miksie energetycznym. Będzie miała z tym coraz większy kłopot, jak wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Farmy wiatrowe odmienią Polskę. Jest plan, dzięki któremu gospodarka urośnie o 60 mld zł

  Farmy wiatrowe odmienią Polskę. Jest plan, dzięki któremu gospodarka urośnie o 60 mld zł

  Po zakończeniu prac nad założeniami Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej przedstawimy je rządowi. Naszym ambitnym celem jest, żeby rząd przyjął program dedykowany morskiej energetyce wiatrowej do końca 2018 roku - mówi poseł Zbigniew Gryglas, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.
 • UE podnosi cel energetyki odnawialnej; znosi bariery dla solarów

  UE podnosi cel energetyki odnawialnej; znosi bariery dla solarów

  Negocjatorzy europarlamentu i państw członkowskich UE porozumieli się w czwartek w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, ustalając na poziomie 32 proc. wiążący dla UE cel OZE na 2030 rok. Zniesione mają być obostrzenia dotyczące paneli słonecznych.
 • ARP - Ceny węgla nadal będą wysokie

  ARP - Ceny węgla nadal będą wysokie

  W kwietniu br. cena węgla dostarczanego do energetyki była o 3,2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa spadła o 0,8 proc. - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). W porównaniu z kwietniem zeszłego roku obecnie ceny węgla dla ciepłowni są wyższe o ponad 20 proc." - wynika z danych ARP.

Filmy - Energetyki (1)

 • Jak bardzo szkodliwe są energetyki?

  Gościem w kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jakub Mauricz. Dietetyk opowiedział jak bardzo szkodliwe są popularne napoje energetyczne. - Ciężko się jednoznacznie wypowiedzieć, ponieważ to zależy - wyznał. - Jeżeli ktoś pije je regularnie, to moim zdaniem ma problem z neuroprzekaźnikami - dodał. (Dzień Dobry TVN/x-news)