energetyka odnawialna

Artykuły - Energetyka odnawialna (1)

Filmy - Energetyka odnawialna (2)

  • Ważą się losy wsparcia energetyki odnawialnej

    Tylko po podliczeniu kosztów zewnętrznych, czyli również tych wydawanych na służbę zdrowia czy ochronę środowiska, elektrowni węglowych, gazowych i opartych o odnawialne źródła, możliwe jest określenie skutecznego systemu wsparcia energetyki. Rząd pracuje nad nowym modelem dofinansowania tej odnawialnej, jak również kogeneracji. Coraz częściej słychać głosy, że to wsparcie ma być zmniejszane. – Systemy bezpośredniego wsparcia, które działają głównie na rynku energii odnawialnej, sprawdziły się, ułatwiając rozwój OZE w modelach rynku nieprzystosowanych dla rozproszonej odnawialnej generacji – komentuje Iza Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w Europie środkowej i wschodniej w GE.
  • Biogazownie szansą na nowe miejsca pracy

    Ministerstwo rolnictwa nie przeznaczy pieniędzy na budowę biogazowni, mimo sukcesu, jaki odniósł program dotacji sprzed dwóch lat. Szef resortu Stanisław Kalemba zdecydował, że to zadanie leży w gestii Ministerstwa Gospodarki. Natomiast pod jego okiem powstaje projekt edukacyjny dla uczniów szkół rolniczych, przygotowujący ich do pracy przy biogazowniach. Takich miejsc pracy związanych z energetyką odnawialną może powstać nawet 200 tysięcy - do 2035 roku.